حمیدرضا مختاری‌اسکی، همکار تولید محتوای بخش «طراحی پژوهش»

دیگر

حمیدرضا مختاری اسکی، عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، به مدت بیست و پنج سال در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی سابقه اجرایی، آموزشی، پژوهشی، و مشاوره  دارد. او از سال 1391 دانشجوی تمام‌وقت دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) بوده‌است. علاقه به مباحث روش تحقیق از ترم اول دوره دکتری در وی برانگیخته شد. مختاری به طور ویژه پیگیر «رویکرد پژوهشی آمیخته» و «عمل‌گرایی در روش‌شناسی علمی» است.