طراحی پژوهش

روش پژوهش پیمایشی (پاورپوینت)

Surveying

در این اسلایدها روش پژوهش پیمایشی مورد بحث قرار گرفته است. جوانب گوناگون این روش پژوهش، به طور مفصل، در این ارائه مطرح شده است.

پژوهش روایتی (پاورپوینت)

Narrative inquiry

پاول رودز پژوهش روایتی را، به عنوان یکی از روش‌های رویکرد کیفی، در حوزه روان‌شناسی در قالب 28 اسلاید در پیوند زیر توضیح داده است.

مقایسه دو رویکرد کمی و کیفی در علوم تربیت ‌بدنی (پاورپوینت)

Quantitative and Qualitative Research

آلیس تاکنل در این ارائه به مقایسه دو رویکرد کمی و کیفی پرداخته است. تفاوت‌هایی که میان روش‌های مطرح در این رویکرد وجود دارد در این ارائه توضیح داده شده است. زمینه مورد بحث در این ارائه تربیت بدنی و علوم ورزشی است.

ارائه پنج روش اصلی پژوهش در رویکرد کیفی (پاورپوینت)

Five approaches to qualitative research

در این ارائه پنج روش اصلی پژوهش در رویکرد کیفی ـ بر اساس دسته‌بندی کرسول ـ توضیح داده شده است.

روش قوم‌نگاری (وبگاه)

Ethnographies

در این پیوند روش قوم‌نگاری به طور ساده و مختصر توضیح داده شده است. این ارائه در قالب پرزی آماده شده است.

پنج روش اصلی پژوهش در رویکرد کیفی (پاورپوینت)

Five approaches to qualitative research

در این ارائه پنج روش اصلی پژوهش در رویکرد کیفی ـ بر اساس دسته‌بندی کرسول ـ توضیح داده شده است.

روش پژوهش موازی همگرا (پاورپوینت)

Mixed Methods -Convergent Parallel

روش پژوهش موازی همگرا، به عنوان یکی از طرح‌های رایج رویکرد ترکیبی، در این ارائه معرفی و توضیح داده شده است.

معرفی روش‌های پژوهش ترکیبی (پاورپوینت)

Mixed Methods Research

این پیوند شامل یک فایل پاورپوینت است که به معرفی روش‌های پژوهش ترکیبی و جوانب گوناگون آن پرداخته است.

تعریف انواع روش‌های مطرح در رویکرد ترکیبی (پاورپوینت)

Steps in Conducting a Scholarly Mixed Methods Study

در این ارائه جامع و مختصر، کرسول به معرفی رویکرد ترکیبی و تعریف انواع روش‌های مطرح در این رویکرد، به همراه نحوه پیاده‌سازی و اجرای آنها در پژوهش‌های دانشگاهی پرداخته است.

روش متوالی توضیحی (پاورپوینت)

Introduction to Mixed Methods Research

در این پیوند ارائه جان کرسول درباره روش‌های پژوهش ترکیبی، از جمله روش متوالی توضیحی، تشریح شده است.

معرفی روش‌های پژوهش ترکیبی و جوانب گوناگون آن (پاورپوینت)

Mixed Methods Research

این پیوند شامل یک فایل پاورپوینت است که به معرفی روش‌های پژوهش ترکیبی و جوانب گوناگون آن پرداخته است.

روش پژوهش تحولی (پاورپوینت)

Research Methodology -The Transformative Design

در این ارائه روش پژوهش تحولی، به عنوان یکی از طرح‌های رویکرد کیفی، در قالب 12 اسلاید توضیح داده شده است.

اجرای پژوهش

شیوه ترجمه و اعتباریابی ابزار گردآوری داده (پاورپوینت)

Translation and adaptation issues influencing the normative interpretation of assessment instruments

در این اسلایدها نحوۀ ترجمه و اعتباریابی ابزار گردآوری داده در پژوهش‌های دانشگاهی توضیح داده شده است.

انواع روش‌های پایایی (پاورپوینت)

Types of Reliability

در اسلایدهای زیر انواع روش‌های پایایی معرفی و تشریح شده‌اند.

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه (پاورپوینت)

Validity and reliability of questionnaires

در این اسلایدها چگونگی روایی و پایایی پرسشنامه توضیح داده شده است.

مشاهده غیرمستقیم (پاورپوینت)

Rapid Qualitative Research Tools and Indirect Observation

در اسلایدهای آموزشی زیر، مشاهدۀ غیرمستقیم به عنوان یکی از ابزارهای مورد استفاده در روش‌های کیفی درس داده می‌شود. این اسلایدها توسط دانشگاه واشنگتن تهیه و منتشر شده است.

راهنمای گام به گام طراحی و اجرای گروه کانونی (پاورپوینت)

Focus Group Manual

در این اسلایدها راهنمای گام به گام طراحی و اجرای گروه کانونی توضیح داده شده است.

مسائل گوناگون مطرح در گروه کانونی (پاورپوینت)

Focus Groups

اسلایدهای موجود در این پیوند پژوهشگر را با مسائل گوناگون مطرح در گروه کانونی آشنا می‌کند. مراحل اجرای یک گروه کانونی به صورت گام به گام در این ارائه در قالب نرم‌افزار پرزی توضیح داده شده است.

ارائه پژوهش

چگونگی ارائه موثر مقاله در کنفرانس‌‌های علمی (پاورپوینت)

Jones, Hilary M. [2015]. Scientific Conference Presentations. University of York, UK. Retrieved in 27 Dec 2015

چگونه یک ارائۀ از پژوهش خود بسازید؟ (پاورپوینت)

McNair Scholars Program [2016]. How to Createa Research Presentation. University of California, Santa Barbara. Retrieved in 22 November 2015.

در این ارائه که توسط دانشگاه کالیفرنیا آماده شده نشان داده شده است که یک ارائۀ علمی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؛ ویژگی‌هایی از قبیل گونه رنگ‌ها، فونت‌های مناسب، و غیره.

56
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار) چه اندازه رضایت دارید؟