طراحی پژوهش

چگونگی نگارش بیان مسئله در پژوهش (وبلاگ)

lindstorm, Chris. 2009. How to Write a Problem Statement. Ceptara Corp. USA. Retrieved in 27 Dec 2015

شیوه نگارش بخش بیان مسئله در پژوهش (وبلاگ)

Carmichael, T. 2009. How to write your Research Problem Statement at WBS. Wits Business School, Johannesburg, South Africa. Retrieved in 24 Dec 2015

اجرای پژوهش

روش‌های افزایش سطح روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی (وبلاگ) کشکول پژوهشگر در وبلاگ کشکول پژوهشگر، بلاگ نویس به روش‌های افزایش سطح روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی پرداخته است. مطالب به زبانی ساده نوشته شده‌اند، از این رو برای پژوهشگران کیفی تازه‌کار می‌تواند کاربردی باشد.

ارائه پژوهش

شیوه نگارش بخش بیان مسئله در پژوهش (وبلاگ)

Carmichael, T. 2009. How to write your Research Problem Statement at WBS. Wits Business School, Johannesburg, South Africa. Retrieved in 24 Dec 2015

چگونگی تبدیل پژوهش به کتاب (مقاله وبلاگ)

MacPhial, Theresa. 2014 (3 June). Dear First-Time Author: How to Turn Your Dissertation Into a Book, Retrieved from https://chroniclevitae.com, 28 Dec 2015

در این نوشته نکات ارزشمندی درباره چگونگی تبدیل پژوهش به کتاب ارائه شده است که به ویژه برای پژوهشگران تازه‌کار در حوزه نشر کتاب مفید هستند.

58
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار) چه اندازه رضایت دارید؟