می‌خواهم منبع یا نمونه مفیدی را به پژوهش‌کار پیشنهاد کنم، روال آن چگونه است؟

 


در انتهای هر بخش از آموزه‌ها، لیستی از منابع و نمونه‌ها درج شده است. در بخش «منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر» بخشی با عنوان «پیشنهاد مبنع» درنظرگرفته شده است. اگر منبع مفیدی مدنظر دارید فرم مندرج در پایان این بخش را تکمیل بفرمایید.

  • در بخش «نمونه‌ها» هم بخشی با عنوان «پیشنهاد نمونه پژوهش» درنظرگرفته شده است که می‌توانید نمونه‌های پیشنهادی خود را ارسال بفرمایید.
  • برای ارسال هر منبع یا نمونه از الگوی مندرج در پژوهش‌کار استفاده بفرمایید تا جزئیات کامل منبع پیشنهادی شما قابل رصد و معرفی دقیق باشد.
منابع و نمونه‌های پیشنهادی شما پس از بررسی کیفیت و نداشتن مسئله کپی‌رایت در پژوهش‌کار درج می‌شوند.

34
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار) چه اندازه رضایت دارید؟