می‌خواهم از محتوای پژوهش‌کار به شکل‌های مختلف استفاده کنم؛ شرایط استفاده از پژوهش‌کار چگونه است؟

 


پژوهش‌کار با هدف کمک به توانمندسازی پژوهشگران و دست‌اندرکاران پژوهش - از جمله اساتید راهنما، داوران پژوهش، سردبیران اعضای هیئت تحریه نشریات، نویسندگان مقالات و ... - طراحی شده است تا بتوانند کیفیت پژوهش‌ها را ارتقا دهند.

هر گونه استفاده از پژوهش‌کار برای آموزش و ترویج پژوهش - با ذکر منبع - بلامانع است.

35
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار) چه اندازه رضایت دارید؟