پژوهش‌کار برای پژوهشگران و دانشجویان

 


پژوهشگران و دانشجویان می‌توانند از پژوهش‌کار به عنوان منبعی برای یادگیری پژوهش و دستیابی به منابع و نمونه‌های مرتبط با کارشان استفاده نمایند.

به علاوه در هر بخش از آموزه‌ها مسیرها و راهبردهایی برای یادگیری بیشتر ارائه شده است مثلا چگونگی یافتن منابع مفید برای یادگیری نگارش مقاله علمی به زبان انگلیسی در بخش «تبدیل پژوهش به سخنرانی». این آموزه‌های مکمل به شما کمک می‌کنند پژوهش را کامل‌تر و عمیق‌تر بیاموزید و منابع مفید بیشتری را در مسیر یادگیری خود به کار ببرید. که در این صورت می‌توانید با معرفی این منابع در بخش «پیشنهاد منبع» و «پیشنهاد نمونه» مندرج در انتهای هر بخش از آموزه‌ها به پربارتر کردن پژوهش‌کار کمک کنید.
منابعی که برای افزودن به سامانه معرفی می‌کنید بررسی می‌شوند و پس از تایید کیفیت و مسائل کپی‌رایت به سامانه اضافه می‌شوند.

168
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟