پژوهش‌کار برای داوران و ارزیابان پژوهش

 


بخش عمده‌ای از یادگیری پژوهش قرار است در مرحله داوری و دریافت بازخورد از داوران پژوهش اتفاق بیافتد. این به شرطی محقق می‌شود که بتوانیم پژوهشگران را درگیر پرسش‌های خوب کنیم و بازخوردهای منسجم و راهگشا به آنها بدهیم. در این باره پژوهش‌‌کار به سه شکل به کار داروان پژوهش می‌آید:

  • اول - آموزه‌های پژوهش‌کار استانداردهای کلی طراحی، اجرا و ارائه پژوهش را در اختیار داوران پژوهش قرار می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا از دریچه این استانداردها ساختار و محتوای پژوهش‌ها را اسکن و ارزیابی کنند.
  • دوم - در بخش‌های مختلف پژوهش‌کار پرسش‌هایی برای ارزیابی قدم به قدم پژوهش مطرح شده است. داوران عزیر می‌توانند برای تشویق پژوهشگران به ژرف‌اندیشی و اصلاح پژوهششان، این پرسش‌ها را از پژوهشگران بپرسند.
  • سوم - پژوهش‌کار به داوران کمک می‌کند تا بازخوردها و اصلاح‌های درخواستی‌شان را ساخت‌یافته‌ و منسجم ارائه کنند. با ارجاع به آموزه‌های مرتبط داوران می‌توانند به پژوهشگران کمک کنند تا در سرفصلی خاص بیشتر مطالعه کنند و طبق آموزه‌های ارائه شده در پژوهش‌کار کارشان را اصلاح نمایند.

167
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار) چه اندازه رضایت دارید؟