پژوهش‌کار برای اساتید راهنما و مشاور

 


اساتید راهنما می‌‌توانند از این سامانه به عنوان شیوه‌نامه و مرجعی برای هدایت دانشجویان در مسیر طراحی، اجرا و ارائه پژوهش‌های دانشجویانشان استفاده نمایند و از دانشجویان بخواهند برای انجام بخش‌های مختلف پژوهششان طبق آموزه‌های پژوهش‌کار عمل کنند. براساس آموزه‌های پژوهش‌کار هیچ موضوع و مسئله‌ای تکراری نیست مگر اینکه پژوهشگر نتواند - پس از هدایت درست در مسیر طراحی پژوهش - برای پژوهشش «خب که چی؟» جذاب و دستِ اولی ارائه دهد و اثبات کند که مسئله‌اش حاصل یک شکاف دانشی است نه شکاف عنوانی. پژوهش‌کار به اساتید راهنما و مشاور کمک می‌کند تا با طرح پرسش‌های خوب و تشویق پژوهشگران به تامل درباره این پرسش‌ها کم ‌کم ایده خود را بپزند و آن را به پژوهشی مسئله‌مدار تبدیل کنند؛ پژوهشی که «خب که چی؟» جذابی دارد و حاصل تحلیلی‌خوانی و اصیل‌نویسی/گویی او در مسیر مطالعاتی‌اش است.

169
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟