پژوهش‌کار برای اساتید روش تحقیق

 


اساتید روش تحقیق می‌توانند از پژوهش‌کار به دو صورت استفاده کنند:

  • اول- از محتوای آموزشی و منابع و نمونه‌های مندرج در پژوهش‌کار به عنوان منبع درسی و منابع کمک درسی برای تشریح سرفصل‌های درس روش تحقیق استفاده کنند.
  • دوم - از دانشجویان بخواهند تا با دنبال کردن آموزه‌های بخش «طراحی پژوهش»  بانک منابع هسته خود را - که شامل منابع هسته موضوعی، روش‌شناختی و بافتی است - در موضوع تحقیق خود تهیه کنند و به عنوان پروژه درس روش تحقیق ارائه دهند.
این بانک‌ها- به شرطی که براساس آموزه‌های پژوهش‌کار تدوین شده باشند - می‌توانند در پژوهش‌کار به عنوان منابع پیشنهادی در موضوع‌های مختلف منتشر شوند و در کلاس‌های درس بعدی روش تحقیق شما هم مورداستفاده قرار گیرند.

170
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟