پژوهش‌کار برای اساتید روش تحقیق

 


اساتید روش تحقیق می‌توانند از پژوهش‌کار به دو صورت استفاده کنند:

  • اول- از محتوای آموزشی و منابع و نمونه‌های مندرج در پژوهش‌کار به عنوان منبع درسی و منابع کمک درسی برای تشریح سرفصل‌های درس روش تحقیق استفاده کنند.
  • دوم - از دانشجویان بخواهند تا با دنبال کردن آموزه‌های بخش «طراحی پژوهش»  بانک منابع هسته خود را - که شامل منابع هسته موضوعی، روش‌شناختی و بافتی است - در موضوع تحقیق خود تهیه کنند و به عنوان پروژه درس روش تحقیق ارائه دهند.
این بانک‌ها- به شرطی که براساس آموزه‌های پژوهش‌کار تدوین شده باشند - می‌توانند در پژوهش‌کار به عنوان منابع پیشنهادی در موضوع‌های مختلف منتشر شوند و در کلاس‌های درس بعدی روش تحقیق شما هم مورداستفاده قرار گیرند.

170
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار) چه اندازه رضایت دارید؟