پژوهش‌کار برای نویسندگان و ناشران دانشگاهی

 


ناشران دانشگاهی به تهیه، تدوین، و انتشار کتاب‌هایی می‌پردازند که نتیجۀ پژوهش‌های پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان در حوزه‌های گوناگون است. اگر با محتوا و نمونه‌های عملی مندرج در پژوهشکار - به ویژه مندرجات در این بخش - بر غنای آثار خود بیافزایید. اگر ناشر دانشگاهی هستید پیشنهاد می کنیم این لینک را در اختیار نویسندگان بگذارید و اگر نویسنده هستید و قصد دارید پژوهشتان را به کتاب تبدیل کنید پیشنهاد می کنیم حتما این بخش را مطالعه بفرمایید.  

241
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟