پژوهش‌کار برای نویسندگان و ناشران دانشگاهی

 


ناشران دانشگاهی به تهیه، تدوین، و انتشار کتاب‌هایی می‌پردازند که نتیجۀ پژوهش‌های پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان در حوزه‌های گوناگون است. اگر با محتوا و نمونه‌های عملی مندرج در پژوهشکار - به ویژه مندرجات در این بخش - بر غنای آثار خود بیافزایید. اگر ناشر دانشگاهی هستید پیشنهاد می کنیم این لینک را در اختیار نویسندگان بگذارید و اگر نویسنده هستید و قصد دارید پژوهشتان را به کتاب تبدیل کنید پیشنهاد می کنیم حتما این بخش را مطالعه بفرمایید.