چرا پژوهش‌کار پا گرفت؟

 


یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) گردآوری، سازمان‌دهی، و دسترس‌پذیرسازی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتراست که دانشجویان ایرانی در داخل و خارج از کشور پدید می‌آورند.  انتظار می‌رود این پژوهش‌ها بتوانند مسائل واقعی کشور را طرح و حل کنند و به نیازهای دانشی و فناورانه صنایع و خدمات در کشور پاسخ دهند. ولی در عمل گاهی چنین اتفاقی نمی‌افتد. برخی از پژوهش‌ها به جای سوخت‌رسانی توسعه و حل مسائل کشور، سوخت توسعه را هدر می‌دهند و بر مراکز نگه‌داری اطلاعات و مدارک علمی هزینه‌‌ گزافی را تحمیل می‌کنند که عبارت‌ است از هزینه نگه‌داری و اشغال فضاهای فیزیکی و مجازی این مراکز.

با توجه به نبود منبعی جامع و با دسترسی آسان و همگانی، ایرانداک بر آن شد تا برای ارتقای کیفیت پژوهش‌ها، سامانه‌ای را برای راهنمایی پژوهشگران اختصاص دهد تا از این طریق بر کیفیت دستاوردها و محصولات علمی - پژوهشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و پروژه‌های پژوهشی بیفزاید و تولید و مصرف دانش را وارد چرخه سالمی نماید.

پژوهش‌کار سامانه‌ای است برای کمک به توانمندسازی پژوهشگران و دست‌اندرکاران پژوهش تا بتوانند با آموزش، یادگیری و ترویج درست‌پژوهی به ارتقای کیفیت پژوهش‌ها کمک کنند.

79
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟