چرا پژوهش‌کار پا گرفت؟

 


یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) گردآوری، سازمان‌دهی، و دسترس‌پذیرسازی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتراست که دانشجویان ایرانی در داخل و خارج از کشور پدید می‌آورند.  انتظار می‌رود این پژوهش‌ها بتوانند مسائل واقعی کشور را طرح و حل کنند و به نیازهای دانشی و فناورانه صنایع و خدمات در کشور پاسخ دهند. ولی در عمل گاهی چنین اتفاقی نمی‌افتد. برخی از پژوهش‌ها به جای سوخت‌رسانی توسعه و حل مسائل کشور، سوخت توسعه را هدر می‌دهند و بر مراکز نگه‌داری اطلاعات و مدارک علمی هزینه‌‌ گزافی را تحمیل می‌کنند که عبارت‌ است از هزینه نگه‌داری و اشغال فضاهای فیزیکی و مجازی این مراکز.

با توجه به نبود منبعی جامع و با دسترسی آسان و همگانی، ایرانداک بر آن شد تا برای ارتقای کیفیت پژوهش‌ها، سامانه‌ای را برای راهنمایی پژوهشگران اختصاص دهد تا از این طریق بر کیفیت دستاوردها و محصولات علمی - پژوهشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و پروژه‌های پژوهشی بیفزاید و تولید و مصرف دانش را وارد چرخه سالمی نماید.

پژوهش‌کار سامانه‌ای است برای کمک به توانمندسازی پژوهشگران و دست‌اندرکاران پژوهش تا بتوانند با آموزش، یادگیری و ترویج درست‌پژوهی به ارتقای کیفیت پژوهش‌ها کمک کنند.

79
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار) چه اندازه رضایت دارید؟