طراحی پژوهش

نمونه پژوهش قوم‌نگاری برای مطالعه بعد سیاسی هویت اسلامی (مقاله) سحابی‌نژاد، مهدی، و زهرا اميري. «تاثير مولفه هاي درسي پنهان بر بعد سياسي هويت اسلامي ـ ايرانيمطالعات قدرت نرم 2، شماره 7 (1391): 63 (تمام‌متن)

نمونه استفاده از قوم‌نگاری و گردآوری داده به روش‌های گوناگون (پایان‌نامه)

Ånestrand, Grimstedt. "Milk consumption and growth of children in the Kilimanjaro region in rural Tanzania. An ethnographic research done through quantitative and qualitative methodes." MA Thesis, University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, 2013 Full-Text

نمونه پژوهش قوم‌نگاری کانونی برای مطالعه تجربه زنان ولیچری (پایان‌نامه)

Gratton, Carolyn. "Exploring the Experiences of Women who are Wheelchair Bound in Attaining Contraceptives: A Focused Ethnographic Study." PhD diss., University of Alberta, 2013 Full-Text

نمونه پژوهش قوم‌نگاری برای مطالعه مشارکت بیماران در تصمیم‌سازی‌های مراقبتی (پایان‌نامه)

Bélanger, Emmanuelle. "Patient participation in palliative care decisions: an ethnographic discourse analysis." PhD Diss., University of McGill, 2014 Full-Text

نمونه پژوهش قوم‌نگاری برای مطالعه کلاس‌های مدارس ابتدایی بومی (پایان‌نامه)

Abdulrehman, Haneef. "A Portrait of Aboriginal Elementary School Classrooms: An Exploratory Study Using Elements of Ethnographic Research Design." PhD diss., University of Alberta, 2010. Full-Text

نمونه پژوهش  قوم‌نگاری برای مطالعه اخلاق کار خانواده‌های چندوضعیتی (مقاله)

Mangual Figueroa, Ariana. "Citizenship, beneficence, and informed consent: the ethics of working in mixed-status families." International Journal of Qualitative Studies in Education ahead-of-print (2014): 1-20

نمونه پژوهش قوم‌نگاری برای مطالعه پیامدهای فرهنگی تجارت مرزی (مقاله) قادرزاده، امید، و امید قادری. «مطالعه كيفي پيامدهاي فرهنگي تجارت مرزي در شهرستان مريوانمطالعات اجتماعي ايران 7، شماره 2 (1392): 125 ـ 134 (تمام‌متن)

سابقه قوم‌نگاری (ethnography)، به عنوان یک روش پژوهش، به صد سال پیش باز می‌گردد. قوم‌نگاری ریشه در غرب دارد، به عنوان علمی که به شناخت فرهنگ‌های دور (غیر غربی) مشغول است. هدف از قوم‌نگاری شناخت و توصیف یک فرهنگ خاص ـ اغلب به صورت عمیق ـ بوده است. بنابراین، قوم‌نگاری ابتدا در حوزه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی مطرح شده و بعدها به سایر حوزه‌ها سرایت پیدا کرده است.

دایره‌المعارف پژوهش‌های کیفی سیج قوم‌نگاری را به عنوان «هنر و علم توصیف یک گروه یا یک فرهنگ» تعریف کرده است. پژوهشگر قوم‌نگار با ذهنی باز، و نه ذهنی خالی، وارد میدان پژوهش می‌شود. پژوهشگر قوم‌نگار بر اساس مسئله خاص و روشنی پژوهش خود را طراحی کرده و برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش قوم‌نگاری می‌کند. با توجه به آن‌که در پژوهش‌های قوم‌نگاری امکان و احتمال سوگیری بسیار بالاست، پژوهشگران معمولاً از مثلث‌بندی (یا مثلث‌سازی) برای اعتبار بخشیدن به داده‌های گردآوری شده کمک می‌گیرند.

قوم‌نگاران تمایل به توصیف و فهم حس‌ها و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی دارند، بنابراین قوم‌نگار هم داستان‌سراست و هم پژوهشگر. کارهای میدانی قلب طراحی پژوهش‌های قوم‌نگاری را تشکیل می‌دهند. بنابراین، اهمیتی که کار میدانی در پژوهش قوم‌نگاری دارد بیش از سایر روش‌های رویکرد کیفی است.

آن‌گونه که از قوم‌نگاری استنباط می‌شود، مشارکت دقیق و مداوم پژوهشگر در فرایند پژوهش، به‌ویژه در میدان پژوهش، یکی از الزامات پژوهش قوم‌نگاری است. این مشارکت می‌تواند به صورت آشکار باشد یا آن‌که پژوهشگر به عنوان عضوی از جامعه و گروه وارد میدان پژوهش شود. این مشارکت به پژوهشگر کمک خواهد کرد که یک گروه یا قوم را به صورت عمیق بشناسد، به ماهیت پدیده‌ها پی ببرد، و حوادث را توصیف کند.

فرهنگ، دیدگاه‌های تاریخی، مفهوم‌سازی، نشانه‌شناسی، و مفاهیمی از این دست از مهمترین مفاهیم و موضوع‌های مطرح در پژوهش قوم‌نگاری هستند. مشاهده مشارکتی، انواع گوناگون مصاحبه، و پرسشنامه مهمترین ابزارهای پرکاربرد گردآوری داده در پژوهش قوم‌نگاری است. تحلیل داده گردآوری شده نیز در پژوهش قوم‌نگاری کار دشواری است. مرحله تجزیه و تحلیل در این روش از شروع کار میدانی آغاز و تا نگارش آخرین واژه در گزارش نهایی ادامه دارد.

نمونه پژوهش قوم‌نگاری در اجتماعات سایبری موسیقیایی (مقاله)

Waldron, Janice. "YouTube, fanvids, forums, vlogs and blogs: Informal music learning in a convergent on-and offline music community."International Journal of Music Education (2012): 0255761411434861

نمونه پژوهش قوم‌نگاری درباره هستی‌شناسی مرگ و سوگواری در مراقبت‌های بیمارستانی (مقاله)

CASSIDY, Richard Cassidy, “The body and ontology: Perinatal death and bereavement in the technoscientific landscape of hospital care.” Revista Teknokultura 12, no 2, (2005): 285-316. Full-Text

اجرای پژوهش

ارائه پژوهش

 
موضوعات
136
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟