طراحی پژوهش

نمونه پژوهش موردکاوی برای مطالعه زبان انگلیسی در چشم‌انداز زبان‌شناسی هنگ کنگ  (پایان‌نامه)

Finzel, Anna Magdalena. "English in the linguistic landscape of Hong Kong: a case study of shop signs and linguistic competence." MA thesis, Universität Potsdam, 2012. Full-Text

نمونه پژوهش موردکاوی درباره آمادگی دانشجویان موسیقی برای اجرا (مقاله)

Rickert, Dale LL, Margaret S. Barrett, and Bronwen J. Ackermann. "Are music students fit to play? A case study of health awareness and injury attitudes amongst tertiary student cellists." International Journal of Music Education (2015): 0255761415582343

نمونه پژوهش موردکاوی برای مطالعه تجربه موسیقی‌دانان از آسیب‌های محیطی (مقاله)

Rickert, Dale LL, Margaret S. Barrett, and Bronwen J. Ackermann. "Injury and the Orchestral Environment: Part III. The Role of Psychosocial Factors in the Experience of Musicians Undertaking Rehabilitation." Medical problems of performing artists 29, no. 3 (2014): 125

نمونه پژوهش موردکاوی در مطالعات پل‌سازی (پایان‌نامه)

Bjurström, Henrik, and Johan Lasell. "Capacity assessment of a single span arch bridge with backfill: A case study of the Glomman Bridge." MA Thesis, KTH, School of Architecture and the Built Environment, 2009. Full-Text

نمونه پژوهش موردکاوی چندگانه برای مطالعه به اشتراک‌گذاری دانش در صنعت نرم‌افزار (پایان‌نامه)

Ekadharmawan, Christian Harsana. "A field study of domain knowledge sharing in the software development industry in New Zealand." PhD diss., Auckland University of Technology, 2008. Full-Text

نمونه پژوهش موردکاوی اکتشافی درباره تجربه دانشجویان روان‌درمانی از بازدیدهای خانگی بیمارانشان  (پایان‌نامه)

Parris, Dianne. "The perceptions of final year physiotherapy students and their clients regarding their experiences of home visits: an exploratory case study." MPhil Thesis, Stellenbosch University, 2014. Full-Text

نمونه پژوهش موردکاوی مشارکتی درباره فقر از نگاه دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه مک‌گیل (پایان‌نامه)

Reis, Clarice. "Perceptions and attitudes of McGill dental students towards poverty: A case study." PhD diss., McGill University, 2011. Full-Text

نمونه پژوهش موردکاوی چندتایی برای مطالعه جانشین‌پروری در کسب و کارهای خانوادگی (مقاله) صامعی، حسین، و سيد عليرضا فيض بخش. «شناسايي روش هاي جانشين پروري براي پيشبرد كارآفريني بين نسلي در بنگاه هاي خانوادگي ايرانفصلنامه توسعه كارآفريني 7، شماره 23 (1393): 75 ـ 94 (تمام‌متن)

نمونه پژوهش موردکاوی برای مطالعه مدیریت بحران در فلوریدا (مقاله)

Mittler, Elliott. A case study of Florida's emergency management since Hurricane Andrew. Natural Hazards Research and Applications Information Center, Institute of Behavioral Science, University of Colorado, 1998. Full-Text

توضیح مفصل موردکاوی (کتاب)

Yin, Robert K. Case study research: Design and methods. Sage publications, 2014. Google Books

بدون شک، دکتر رابرت کی. یین استاد بلامنازع پژوهش موردکاوی است. او که مدیر شرکت کوسموس (COSMOS)، از سازمان‌های پژوهش کاربردی و علوم اجتماعی است، تا کنون پروژه‌های بسیاری در حوزه علوم اجتماعی به انجام رسانده است. مشهورترین کتاب او ـ و مشهورترین کتاب در حوزه موردکاوی ـ با عنوان «پژوهش موردکاوی: طراحی و روش‌ها» به ویرایش ششم رسیده است. این کتاب، که توسط پرکارترین ناشر کتاب‌های روش پژوهش (یعنی انتشارات سیج) منتشر شده دارای شش فصل برای آموزش روش پژوهش موردکاوی است: مقدمات موردکاوی، طراحی موردکاوی، آمادگی برای گردآوری شواهد، گردآوری شواهد برای موردکاوی، تجزیه و تحلیل داده، و گزارش موردکاوی.

این کتاب توسط هوشنگ نایبی ترجمه شده و به‌واسطه نشر نی منتشر شده است. نشر نی کتاب فارسی را این‌گونه معرفی کرده: «موردپژوهی روش تحقیق کیفی پرکاربردی در رشته‌های گوناگونی چون جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، مردم‌شناسی، تاریخ، اقتصاد، مدیریت، برنامه‌ریزی شهری، پزشکی و بسیاری رشته‌های دیگر است که براساس گوناگونی (اسناد، مصاحبه، مشاهده، مصنوعات مادی) به مطالعه و کندوکاو تجربی پدیده (مورد) یا پدیده‌هایی (موردهایی) در بستر حیات واقعی آن می‌پردازد. از موردپژوهی می‌توان هم برای اکتشاف سود جست و هم برای توصیف و هم برای تبیین. با این همه موردپژوهی یکی از روش‌های مناسب برای مطالعه تبیینی و نظریه‌آزمایی است. در این کتاب اساساً به طرح‌ریزی موردپژوهی و نحوه تحلیل یافته‌های موردپژوهی می‌پردازد بر جنبه علمی و اتکای این روش بر مجموعه‌ای از شیوه‌ها و روال‌های معین تأکید می‌شود. همچنین از معیارهای قضاوت درباره طرح تحقیق موردپژوهی (اعتبار سازه، اعتبار درونی، اعتبار بیرونی و پایانی) سخن به میان می‌آید و شیوه‌های تحلیل داده‌های موردپژوهی (تطبیق الگو، ارائه تبیین و تحلیل رشته زمانی) و شیوه‌های گزارش موردپژوهی به‌تفصیل مطرح می‌شود» (برگرفته از وبگاه نشر نی).

اجرای پژوهش

ارائه پژوهش

 
موضوعات
140
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟