طراحی پژوهش

پژوهش کیفی و نمونه‌گیری در رویکرد کیفی (کتاب)

ببی، ارل. روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي. ترجمۀ رضا فاضل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)‏، 1381.

بخشی از کتاب «ارل ببی» که به فارسی هم ترجمه شده است به پژوهش کیفی و نمونه‌گیری اختصاص دارد.

نمونه‌گیری در پژوهش کیفی (مقاله)

Sampling in Qualitative Research: Rationale, Issues, and Methods

مقاله «نمونه‌گیری در پژوهش کیفی: منطق، موضوع و روش‌ها» طرحی کلی از اصول راهنما، منطق، ویژگی‌ها و مثال‌هایی عینی از نمونه‌گیری در پژوهش کیفی را شرح می‌دهد.

اجرای پژوهش

ارائه پژوهش

 
موضوعات
204
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟