همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، شکاف دانشی ادعایی است علمی دال بر ناکافی بودن دانش در موضوع و بافتی مشخص. زمانی پر کردن این شکاف دانشی ارزشمند می‌شود که پژوهشگر بتواند اثبات کند در نتیجه این شکاف دانشی، مسئله‌ای به وجود آمده که سبب شده جامعه هدف ضرری را متحمل شوند و یا از منفعتی محروم بمانند. یعنی به طرح علمی مسئله پژوهش بپردازد. طرح چنین ادعای علمی درباره وجود شکاف دانشی زمانی میسر است که پژوهشگر پژوهش‌های مربوط به حوزه‌ پژوهشش را به لحاظ موضوعی، روش‌شناختی و بافتی به دقت نقد و تحلیل کرده باشد. بدین منظور گام‌های زیر را دنبال کنید:
 1. مسئله پژوهش خود را جایگاه‌یابی موضوعی کنید یعنی مشخص کنید چه موضوع(هایی) - در رشته تحصیلی شما - به فهم و حل مسئله کمک می‌کنند و درباره  قابلیت‌های این موضوع مطالعه کنید. (نکته: برای انتخاب موضوع به رشته تحصیلی و علائق خود دقت کنید و دراین دو چارچوب مسئله پژوهشتان را جایگاه‌یابی موضوعی کنید).
 2. برای فهم موضوع و قابلیت‌های موضوع موردنظر، مبانی نظری را به دقت مطالعه کنید و دانش موضوعی و روش‌شناختی خود را درباره موضوع موردنظر افزایش دهید.
 3.  سپس به مدد دانش موضوعی و روش‌شناختی فراگرفته از مبانی نظری، استراتژی‌های جستجوی قوی طراحی کنید و پژوهش‌های مرتبط با موضوع پژوهشتان را از منابع معتبر بیابید وگردآوری کنید.
 4. پس از گردآوری و دسته‌بندی پژوهش‌ها، آنها را از منظرموضوعی، روش‌شناختی و بافتی تحلیل کنید و در دل این تحلیل‌ها، شکاف دانشی موجود را مرزبندی و مشخص نمایید.
هر چه دانش موضوعی و روش‌شناختی شما در موضوع موردمطالعه‌‌تان جامع‌تر و عمیق‌تر باشد، الف) استراتژی‌های جستجوی دقیق‌تر و جامع‌تری می‌توانید طراحی کنید و به لیست جامع‌تری از پژوهش‌ها دست‌یابید؛ ب) علمی‌تر و دقیق‌تر می‌توانید پژوهش‌ها را تحلیل و نقد کنید و پ) شکاف دانشی موجود در آنها را با دقت بیشتری می‌توانید رصد کنید  و به طرح علمی مسئله بپردازید. به عبارتی می‌توانید به پرسش‌های زیر دقیق و علمی پاسخ دهید:
 • چه پژوهش‌هایی تلاش کرده‌اند به طرح و یا حل مسئله مدنظر او بپردازند؟
 • و اینکه چرا دانش تولید شده از این پژوهش‌ها قابلیت حل مسئله مدنظر او را ندارند؟
 • آیا ضعف در نگاه پژوهشگر به موضوع بوده؟
 • آیا ضعف در طرح نادرست پرسش بوده؟
 • آیا ضعف در روش‌های استفاده شده برای گردآوری داده موردنیاز پژوهش بوده؟
 • آیا ضعف در ابزارهای استفاده شده برای گردآوری داده موردنیاز بوده؟
 • یا ضعف در انتخاب جامعه پژوهش یا منبعی بوده که پژوهشگر داده موردنیاز پژوهش خود را از آن استخراج  کرده‌ است؟
 • شکاف دانشی که قرار است پژوهش من آن را پر کند از نوع موضوعی است یا روش‌شناختی؟ یا هر دو؟
 • اگر بیش از یک شکاف دانشی از دل تحلیل‌ها بیرون آمده، پژوهش من قرار است کدام شکاف را پر کند؟ و چگونه؟
در ادامه درباره شیوه اسکلت‌بندی و بیان علمی مسئله آموزه‌هایی ارائه شده‌اند.
بخش بیان مسئله باید دربرگیرنده شش عنصر زیر باشد:
 1. مسئله پژوهش را بیان می‌کند
 2. ضرورت پرداختن به مسئله را توضیح می‌دهد
 3. انگیزه پرداختن به مسئله را بیان می‌کند
 4. تازگی پژوهش را توجیه می‌کند
 5. سهم پژوهش را در بسط دانش و توسعه حرفه موردنظر مشخص می‌کند
 6. «خب که چی؟» پژوهش را وعده می‌دهد

علیرغم اینکه تقریبا همه پژوهش‌ها بخشی به نام بخش بیان مسئله دارند، کمتر پژوهشی یافت می‌شود که در بخش بیان مسئله آن مسئله‌ای طرح شده باشد. آنچه در بخش بیان مسئله اغلب پژوهش‌ها طرح می‌شود معرفی موضوع و اهمیت موضوع است تا مسئله و ضرورت پژوهش. دلیل آن هم این است که رصد و بیان علمی مسئله نیازمند مطالعه تحلیلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش است و اغلب پژوهشگران گمان می‌کنند با مطالعه عناوین و چکیده لیست نه چندان جامع و مرتبطی از پژوهش‌ها و معرفی توصیفی و لیست‌وار آثار دیگر پژوهشگران می‌توانند مسئله‌ای را رصد و بیان کنند. همانگونه که پیش‌تر آمد این تصور اشتباه است.

این شیوه مطالعه ناکارآمد در نهایت به کشف شکافی درعناوین پژوهش‌ها می‌انجامد (شکاف عنوانی) نه شکاف دانشی. اگر احساس می‌کنید شما هم چنین رویه‌ای را طی کرده‌اید توصیه می‌کنیم قبل از نگارش بخش بیان مسئله سرفصل‌های مندرج در بخش طراحی پژوهش را به دقت و به ترتیب از ابتدا تا به این قسمت مطالعه بفرمایید. با مطالعه این مطالب درمی‌یابید که رصد و طرح علمی مسئله مستلزم شیوه خاص جستجو، گردآوری، دسته‌بندی و تحلیل پژوهش‌ها و متون علمی است. و اینکه مسئله در پژوهش حول محور یک شکاف دانشی طراحی می‌شود نه یک شکاف عنوانی. 

به دلیل حساسیت بخش بیان مسئله در پژوهش در ادامه آموزه‌های گام به گامی برای نگارش هر یک از بخش‌های شش‌گانه بخش بیان مسئله - که در بالا به آنها اشاره شد - ارائه می‌شود.

مسئله شکاف دانشی است که اگر پر نشود جامعه هدف ضرر می‌کنند یا از منفعتی محروم می‌مانند. بنابراین مسئله پژوهش با موضوع پژوهش فرق می‌کند. اغلب پژوهشگران به جای تعریف مسئله، به معرفی موضوع پژوهش و اهمیت آن می‌پردازند. برای پرهیز از چنین خطایی به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

 • مسئله پژوهش من چیست؟
 • این مسئله به دلیل نبود یا کمبود چه دانش رخ داده است؟ دانش موضوعی؟ دانش روش‌شناختی؟ هر دو؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها به تحلیل‌های خود از متون و پژوهش‌های مرتبط - که در بخش قبل انجام داده‌اید - استناد کنید و مسئله بودن مسئله را به صورت علمی بیان کنید.
ضرورت پژوهش تنها زمانی احساس می‌شود که پای صاحب مسئله و جایی که مسئله رخ داده (بافت پژوهش) به میان کشیده شود. اینکه اصولا مسئله در کجا رخ داده یا کجا و چه کسانی را تحت تاثیر قرار داده و اگر حل نشود چه اتفاقی می‌افتد. برای اشتباه نگرفتن اهمیت موضوع با ضرورت پژوهش به دو پرسش زیر پاسخ دهید:
 • چرا پرداختن به این مسئله ضروری است؟
 • اگر این مسئله حل شود چه اتفاقی می‌افتد؟ صاحب مسئله یا مخاطبان پژوهش چه زیانی می‌بینند؟
 • اگر مسئله حل شود، صاحب مسئله و مخاطبان پژوهش چه منفعتی می‌برند؟
اهمیت موضوع درباره قابلیت‌ها و کاربردها و مزایای موضوع است، حال آنکه ضرورت پژوهش به چرایی نیاز به بهره‌برداری از قابلیت‌های موضوع برای حل مسئله‌ اشاره دارد. به همین دلیل برای بیان اهمیت موضوع نیازی به صحبت کردن درباره صاحب مسئله نیست، اما برای توضیح ضرورت پژوهش باید صاحب مسئله یا کسانی که از مسئله تاثیر می‌پذیرند و  جایی که مسئله رخ داده به دقت بیان شوند تا خواننده بتواند ضرورت و چرایی نیاز به انجام پژوهشتان را حس کند.
یک مسئله می‌تواند توسط افراد گوناگون در نقش‌های گوناگون و از زوایای گوناگون موردبررسی قرار گیرد. بسته به اینکه طرح کننده مسئله کیست و چه پیشینه‌ و نگاهی دارد، نوع دانش متفاوتی از پژوهش تولید خواهد شد و انتظارات متفاوتی در خوانندگان ایجاد می‌کند.
 • آیا شما یک معلم هستید که به طرح مسئله عملکرد ضعیف دانش‌آموزان پرداخته‌اید؟
 • یا یک سیاستگذار آموزشی شاغل در آموزش و پرورش؟
 •  یا یک کتابدار شاغل در یک کتابخانه مدرسه‌ای؟
 • یا یک مادر فرهیخته و دغدغه‌مند؟
اگر پژوهش خود را با یک مسئله شروع کرده‌اید بسیار مهم است درباره ریشه و چگونگی بروز این مسئله توضیحاتی دهید و برای ارائه این توضیح درباره نقش و جایگاه خودتان و ربط‌تان با مسئله به صورت مختصر بنویسید. فهم جایگاه و نقش پژوهشگر در پژوهش:
 • به پژوهش زندگی می‌بخشد؛
 • کمک می‌کند تا مخاطب راحت‌تر با پژوهش ارتباط بگیرد؛
 • ذی‌نفعان پژوهش سریعتر پژوهش را بیابند و از آن بهره‌برداری کنند؛
 • و مخاطبان پژوهش بدانند چه انتظاری می‌توانند از پژوهشتان داشته باشد.
اگر هم پژوهشتان را با یک موضوع شروع کرده‌اید لازم است درباره خود و علاقه‌مندی‌تان به موضوع در بافت نقشی که دارید توضیح دهید. مثلا اینکه
 • آیا به عنوان دانشجو به این موضوع علاقه‌مند شده‌اید؟
 • یا اینکه از دوره دبیرستان به آن علاقه‌مند بوده‌اید؟
 • یا پس از آشنایی با قابلیت‌های آن از طریق مطالعه و مشاهده به آن علاقه‌مند شده‌اید؟
 • یا اینکه پس از فهم نقش قابلیت‌های موضوع در حل مسائل مشخص به آن علاقه‌مند شده‌اید؟
 • و ...
اختصاص یکی دو پاراگراف یا یکی دو صفحه به بیان انگیزه پژوهش و تشریح جایگاهتان در پژوهش و ارتباطتان با مسئله، به فهم عمیق‌تر مسئله و پیشینه مسئله کمک می‌کند. این کار همچنین موقع دفاع از پژوهشتان در ناحیه امن قرار می‌دهد چون ادعای شما - با استناد به جایگاهتان - مشخص است و این باعث می‌شود که به صورت خودکار خیلی پرسش‌ها و تقاضاهای خارج از دامنه پژوهشتان مطرح نشوند. حتما در بخش بیان مسئله زیربخشی را به بیان انگیزه‌تان از پژوهش موردنظر اختصاص دهید.
اصولا پژوهش بناست دانش نو و کاربردی تولید کند؛ دانشی که وجود ندارد یا به اندازه و کیفیتی نیست که بتوان با آن مسئله موردنظر را حل کرد و به همین دلیل قرار است توسط پژوهش شما خلق شود. این نویی و تازگی را باید به صورت علمی توضیح دهید. برای این کار لازم است تا تفاوت پژوهشتان را با پژوهش‌های مرتبط که قبلا انجام شده‌اند مقایسه کنید و توضیح دهید. اینکه:
 • آیا پژوهش شما قرار است با روش متفاوتی به طرح پرسش بپردازد و دانش متفاوتی درباره موضوع موردنظر تولید کند؟
 • آیا قرار است پرسش پژوهشتان از زوایه متفاوتی مطرح شود؟
 • آیا قرار است پرسش پژوهشتان را  از گروه متفاوتی بپرسید یا از منبع متفاوتی داده موردنیازش را گردآوری نمایید؟
 • آیا قرار است از ابزار متفاوتی برای گردآوری داده موردنیازتان استفاده کنید؟
 • آیا قرار است پژوهش در بافت و موقعیت جغرافیایی، زمانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیکی و ... متفاوتی انجام شود؟
برای پاسخ علمی به این پرسش‌ها باید به تحلیل‌های خود از پیشینه پژوهش استناد کنید.
اینکه اگر پژوهشتان را انجام دهید چه چیزی به دانش موجود در موضوع موردپژوهشتان اضافه می‌شود:
 • آیا پژوهش شما بناست چیزی به چیستی، چرایی و یا چگونگی موضوع در بافت موردپژوهشتان اضافه کند؟
 • آیا بناست پژوهشتان روشی جدید برای پژوهش موضوع موردنظر در بافت موردنظر ارائه دهد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها باید در موضوع موردنظرتان دانش موضوعی و دانش روش‌شناختی عمیق و جامعی داشته باشید. اگر این دو دانش را کسب نکرده‌اید، توصیه می‌کنیم مطالب مندرج در دو بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش را به دقت مطالعه بفرمایید.

«خب که چی؟» مثل تصویر قبل و بعد یک جراحی زیبایی است:

بینی قبل از عمل جراحی #  بینی بعد از عمل جراحی 

وضعیت صاحب مسئله (بافت موردنظر، جامعه هدف)  قبل از پژوهش #  وضعیت صاحب مسئله بعد از انجام پژوهش 

اینکه اگر پژوهشم انجام شود چه اتفاقی می‌افتد؟ 

 • مسئله حل می‌شود؟  (پژوهش توسعه‌ای)
 • خطوط راهنمایی برای حل مسئله ارائه می‌شود؟ (پژوهش کاربردی)
 • مسئله خوب و درست فهمیده می‌شود؟ (پژوهش بنیادی)

«خب که چی؟» پژوهش معمولا از سه جنس آگاهی (بینش)، دانایی (دانش) و یا توانایی (فناوری) است.

پژوهشی که خب که چی؟ آن از جنس ایجاد آگاهی (بینش) است به فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر مسئله کمک می‌کند؛ به عبارتی به ذی‌نفعان پژوهش کمک می‌کند تا واقعیت مسئله را بهتر و عمیق‌تر درک کنند. تولید آگاهی معمولا محصول پژوهش‌های بنیادی است. پژوهش‌هایی که با مطالعه عمیق چیستی، چرایی و چگونگی موضوع‌ها و پدیده‌ها دربافت‌های گوناگون - اعم از آموزش، صنعت، سلامت و ... - از قابلیت‌ها و کاربردهای منحصر به فرد پدیده‌ها، علوم، و فناوری‌ها پرده برمی‌دارند و افق تازه‌ای برای حل مسائل واقعی، بهبود وضعیت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی در اختیار مخاطبانشان قرار می‌دهند. به پشتوانه آگاهی / خرد تولید شده از این نوع پژوهش‌هاست که می‌توانیم  از نوآوری‌های علمی و فناورانه برای فهم و حل مسائل واقعی و بهبود وضعیت‌های موجود حداکثر استفاده را به عمل آوریم.

پژوهشی که خب که چی؟ آن از جنس ایجاد دانایی (دانش) است، خطوط راهنمایی برای چگونگی حل مسئله ارائه می‌کند و در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌دهد. به کمک این دانش آنها می‌توانند بهتر و دقیق‌تر برای حل مسئله تصمیم‌ بگیرند و اقدام کنند. اینکه برای حل مسئله باید چه فرایندی طی شود؟ چه ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد؟ چه مناسباتی فراهم شود؟ چه نهادهایی درگیر شوند؟ و ... تولید این نوع دانش معمولا محصول پژوهش‌های کاربردی است. پژوهش‌هایی که درباره چگونگی به کارگیری قابلیت‌های کشف شده موضوع‌ها و پدیده‌ها در بافت بومی الگوهای بومی و محلی تولید می‌کنند. الگوهایی که چیستی، چرایی و چگونگی استفاه از قابلیت‌های علم و فناوری را در چارچوب مشخص یک سازمان، یک مدرسه، یک بیمارستان، یک دانشگاه، یک موسسه، یک صنف و ... توضیح می‌دهند. اینکه چگونه کتابخانه‌های عمومی مازنداران می‌توانند از قابلیت‌های اینستاگرام برای توسعه خدمات خود استفاده کنند؟ چه ملاحظاتی را باید مدنظر قرار دهند؟ کتابداران این کتابخانه‌ها چه مهارت‌هایی را باید بیاموزند؟ چه زیرساخت‌هایی باید فراهم شود؟ چه تغییراتی درشرح وظایف کتابداران باید ایجاد شود؟ 

پژوهشی که خب که چی؟ آن از جنس توانایی (فناوری) است، برای مسئله راه‌حل ارائه می‌کند و به ذی‌نفعان پژوهش کمک می‌کند تا مسئله را حل کنند. این راه‌حل می‌تواند  فناوری، ابزار، فرمول، رویه‌، فرایند یا راهنمای گام به گامی باشد که متناسب با مناسبات، ویژگی‌ها و نیازهای بافت موردنظر تهیه می‌شود و به همین دلیل ذی‌نفعان پژوهش می‌توانند با استفاده از آن مسئله موردنظر را حل کنند.  تولید این نوع دانش معمولا محصول پژوهش‌های توسعه‌ای است. پژوهش‌هایی که چگونگی بهره‌برداری از قابلیت‌های کشف شده موضوع‌ها و پدیده‌ها را در شرایط واقعی مورد بررسی، اعتبارسنجی  و آزمون قرار می‌دهند و بر اساس نتایج مطالعاتشان درباره چگونگی بهره‌برداری موثر از قابلیت‌های موضوع یا پدیده موردنظر در بافتی مشخص الگوی عملی ارائه می‌دهند.  بنابراین برای نگارش «خب که چی؟» پژوهشتان به این پرسش پاسخ دهید:

 • اگر این پژوهش را انجام دهم، تصویر بافت پژوهش یا جامعه هدفم بعد از آن چگونه خواهد شد؟
 • چگونه این تغییر رخ خواهد داد؟ از طریق ایجاد آگاهی؟ از طریق ایجاد دانایی یا از طریق ایجاد توانایی؟

نکته:   منظور از «خب که چی؟» این نیست که پژوهشگر به پرسش پژوهش پاسخ دهد بلکه باید بتواند با درک عمیقی که از مسئله و قابلیت‌های موضوع پژوهشش دارد، تصویر بعد از انجام پژوهشی از بافت پژوهش و جامعه هدفش ارائه دهد. بسیاری از پژوهشگران از همان ابتدا پرسش و پاسخ پژوهششان را می‌دانند و تلاششان بر این است تا درست بودن پاسخشان را اثبات کنند. این کار اصولا پژوهش نیست و «خب که چی؟» پژوهش هم نیست. منظور از «خب که چی؟» اتفاق و تغییری است که مخاطب می‌تواند بعد از اتمام پژوهش شما از پژوهشتان انتظار داشته باشد.

 • مثلا اینکه قبل از انجام پژوهشم رویه‌های تولید کالا در شرکت الف نامشخص بودند و بعد از آن مشخص خواهند شد.
 • مثلا اینکه قبل از انجام این پژوهش نمی‌دانستیم چرا مراجعه کاربران به کتابخانه‌ها کم شده، و بعد از پژوهش دلایل آن کشف خواهند شد.
 • مثلا اینکه قبل از انجام پژوهش معلمان مدرسه الف نمی‌داند چه ملاحظاتی را در شیوه‌های آموزشی خود  مدنظر قرار دهند تا دانش‌آموزان پژوهش را عملا بیاموزند، و بعد از پژوهش این ملاحظات شناسایی و ارائه می‌شوند.

Carmichael, T. 2009. How to write your Research Problem Statement at WBS. Wits Business School, Johannesburg, South Africa.

Herton, Peter and Schwartz, Candy. 2007. What is a problem statement Library and Information Science Research, 209: 307-309

lindstorm, Chris. 2009. How to Write a Problem Statement. Ceptara Corp. USA. Retrieved in 27 Dec 2015

Loseke, Donileen R. 2013. Methodological Thinking: Basic Principles of Social Research Design. London: Sage

McCaslin, Mark L. 2003. The Five-Question Method for Framing a Qualitative Research Study (The Qualitative Report, Vol. 8, No.3). University of Idaho, Idaho Falls, Idaho, USA. Retrieved in 27 Dec 2015

Simon, Marilyn K. 2011. Creating the Problem Statement: The Key to Your Dissertation or Research Project. Retrieved from Dissertation Recipes Website, in 28 Dec 2015

در ادامه منابع مفید برای مطالعه بیشتر - به تفکیک نوع منبع - آمده‌اند.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com
 • چطور موضوع پژوهشم را چارچوب‌بندی کنم؟
 • چطور متغیرها و سازه‌های مناسب برای پژوهشم انتخاب کنم؟
 • چطور مدل مفهومی پژوهشم را بسازم؟
 • چطور ابزار پژوهشم را بسازم؟
 • چی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ چطوری بپرسم؟
 • چطور بعد از گردآوری داده و تحلیل یافته‌ها، در بخش نتیجه‌گیری نوآوری پژوهشم را برجسته کنم؟
اگر پرسش‌هایی از این دست دارید دلیلش احتمالا دو چیز است: 📌 در سرچ و چگونگی دستیابی به متون عالی در حوزه پژوهشتان ورزیده نیستید و صرفا سرچ را به نیت پیدا کردن موضوع و مرور پیشینه انجام می‌دهید 📌 یا بعد از پیدا کردن متون علمی و مقالات نمی‌‌دانید چطور یک مقاله یا پژوهش را بخوانید و برای ساخت قطعات مختلف پژوهشتان از آن استفاده کنید. برخلاف تصور رایج پژوهش یک پروسه خطی نیست. برعکس، پژوهش یک پروسه رفت و برگشتی است که باید در هر مرحله از آن با متون علمی برتر و پژوهش‌های مرتبط تعامل و مشورت کنید و دقیقا همین تعامل و مشورت است که پاسخ همه پرسش‌های شما را می‌دهد و در شما اعتماد به نفسی رویشی ایجاد می‌کند و از شما یک محققِ متخصص و صاحب‌نظر می‌سازد. برای اینکار باید در سه مهارت سرچ، تحلیلی‌خوانی و اصیل‌نویسی ورزیده باشید تا به فراخور نیاز محتوایی‌تان در هر مرحله از پژوهش بتوانید سرچ‌های هدفمند انجام دهید و از دل مقالات و متون علمی، مطالب دست اول و معتبر استخراج کنید و برای پرسش‌های خود پاسخ‌های علمی و معتبر بیابید. چون نیاز شما به مطالب علمی در هر مرحله از پژوهش متفاوت است و بنابراین با بکارگیری یک استراتژی سرچ ثابت یا مراجعه به شکل خاصی از اطلاعات (مثلا پایان‌نامه‌ها و مقالات) نمی‌توانید به مطالب موردنیازتان در هر مرحله از پایان‌نامه یا پروپوزال دست بیابید. و دلیل اصلی قفل‌شدگی در پژوهش دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود: اینکه سرچ می‌کنید به نیت انتخاب موضوع و گردآوری پیشینه و مقالات و پایان‌نامه‌ها را می‌خوانید به نیت اینکه مطمئن شوید پژوهشتان تکراری نیست!


منابع پژوهش منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

چگونگی اسکلت‌بندی مسئله با درنظرگرفتن صاحب مسئله (وبگاه)

Formulating problem statements

در این صفحه چگونگی بیان مسئله در بافتی واقعی و با درنظرگرفتن صاحب مسئله – قبل و بعد از حل حل مسئله – آموزه‌های گام به گام به همراه نمونه‌هایی ارائه شده است.

نمونه‌ بیان مسئله و پیشینهادیه پژوهش (وبگاه)

Sample problem statements and proposals, Pearson Higher Education. Retrieved in 27 Dec 2015

در این وبگاه چندین نمونه بیانیه مسئله و پروپوزال پژوهش به صورت تمام متن ارائه شده است. به علاوه آموزه‌های مفیدی درباره پروپوزال‌نویسی - به قصد گرفتن گرنت - در حوزه‌های علوم پایه و علوم تربیتی در دسترس همگان گذاشته شده است.

چگونگی مسئله‌یابی در پژوهش (وبگاه) نظری، مریم. ۱۳۹۴ (۱۱ دی). دو مسیر مسئله‌یابی با یک ره‌توشه. بازیابی شده در تاریخ 22 دی 1394 در این نوشته دو مسیر متداول مسیریابی در پژوهش معرفی و نقش مبانی نظری و پیشینه پژوهش در انجام درست و دقیق مسئله‌یابی تشریح شده‌ است.

چگونگی رصد مسئله واقعی و باارزش در پژوهش (وبگاه) نظری، مریم. 1394 (19 آذر). کجا دنبال مسئله با ارزش بگردیم؟ چگونه با ارزش بودن آن را بفهمیم و بفهمانیم؟ بازیابی شده در تاریخ 22 دی 1394 در این نوشته درباره ضرورت مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش در فهمیدن و فهماندن مسئله در پژوهش تشریح شده است و درباره شیوه شناسایی و تبیین علمی مسئله با تکیه بر متون و پژوهش‌های مرتبط آموزه‌هایی ارائه شده است.

چگونگی ارزیابی واقعی و باارزش بودن مسئله در پژوهش (وبگاه) نظری، مریم 1394 (3 آذر).  مسئله پژوهش شما صاحب دارد؟ با ارزش است؟  بازیابی شده در تاریخ 22 دی 1394 در این نوشته درباره حضور «بایدی» بافت و جامعه هدف در بخش بیان مسئله توضیحاتی ارائه شده است و برای ارزیابی مسئله پژوهش پرسش‌هایی مطرح شده‌اند که پاسخ به آنها به پژوهشگر کمک می‌کند هم از مسئله بودن مسئله پژوهشش اطمینان حاصل کند و هم مسئله پژوهشش را به شکلی جذاب و مستند بنویسد.

طراحی پژوهش مولد و کاربردی و ارزیابی مولد بودن پژوهش‌ها (وبگاه) نظری، مریم. 1394 (4 شهریور).  یازده پرسش کلیدی که یک پژوهش «خوب‌طراحی‌شده» می‌تواند پاسخ دهد. بازیابی شده در تاریخ 22 دی 1394 در این نوشته پرسش‌هایی برای طراحی و اسکلت‌بندی قوی پژوهش ارائه شده است که می‌توانند برای طراحی پژوهش یا پیشنهادیه پژوهش و همچنین برای داوری و ارزیابی کیفیت، اعتبار و کاربردی بودن پژوهش‌ها و مقالات مورد استفاده پژوهشگران و داوران پژوهش قرار گیرند.

چگونگی تولید پیشینهادیه پژوهش  باارزش و قابل دفاع (وبگاه) نظری، مریم. 1394 (7 تیر). چگونه «به سلامت» پروپوزال بنویسیم؟ نگارش پرسش‌مبنا + دو منبع کاربردی. بازیابی شده در تاریخ 22 دی 1394 در این نوشته درباره ملزومات بینشی، دانشی و مهارتی موردنیاز آموزه‌هایی ارائه شده است که رعایت آنها تولید پروپوزال‌های پژوهشی قوی، باارزش و قابل دفاع را ضمانت می‌کنند.

چیستی شکاف دانشی و مسئله در پژوهش (وبگاه) نظری، مریم. 1393 (20 اسفند). تفاوت پرسش ذهنی، گسست دانشی و مسئله: پژوهش شما به کدام پرداخته است؟ بازیابی شده در تاریخ 22 دی 1394 در این نوشته درباره ماهیت و فونداسیون شکاف‌ دانشی و مسئله در پژوهش و پرسش ذهنی پژوهشگر، تفاوت آنها و چگونگی شناسایی آنها آموزه‌هایی ارائه شده است.

شیوه رصد پرسش پژوهش در پژوهش‌های کیفی (وبگاه)

Kinmond, Kathryn. 2012. Doing your qualitative psychology project, Chapter 2: Coming up with a research question. Sage Publication Online. Retrieved in 28 Dec 2015

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

چیستی مقدمه، بیان مسئله، مدل مفهومی، پرسش پژوهش و متغیرها در پژوهش (مقاله آموزشی)

McGaghie, William C.; Bordage, Georges; Shea, Judy A.2001. Problem Statement, Conceptual Framework, and Research Question, Academic Medicine 76(9): 923-924. Retrieved in 25 Dec 2015

شیوه خواندن مقاله با عینک تحلیل و نقد علمی (مقاله)

Keshav, S. 2007. How to Read a Paper. ACM SIGCOMM Computer Communication Review 37(3).  Retrieved in 28 Dec 2015

در این مقاله درباره شیوه خواندن و تحلیل مقالات با هدف بهره‌گیری از آنها در پژوهش آموزه‌های مفیدی ارائه شده است. این آموزه‌ها به شما کمک می‌کنند تا کار ارزیابی، انتخاب و استفاده درست از مقالات در پژوهش و رصد شکاف دانشی موجود در پژوهش‌ها را با دقت و با بنیه علمی قوی‌ انجام دهید.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

 • چطور موضوع پژوهشم را چارچوب‌بندی کنم؟
 • چطور متغیرها و سازه‌های مناسب برای پژوهشم انتخاب کنم؟
 • چطور مدل مفهومی پژوهشم را بسازم؟
 • چطور ابزار پژوهشم را بسازم؟
 • چی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ چطوری بپرسم؟
 • چطور بعد از گردآوری داده و تحلیل یافته‌ها، در بخش نتیجه‌گیری نوآوری پژوهشم را برجسته کنم؟
اگر پرسش‌هایی از این دست دارید دلیلش احتمالا دو چیز است: 📌 در سرچ و چگونگی دستیابی به متون عالی در حوزه پژوهشتان ورزیده نیستید و صرفا سرچ را به نیت پیدا کردن موضوع و مرور پیشینه انجام می‌دهید 📌 یا بعد از پیدا کردن متون علمی و مقالات نمی‌‌دانید چطور یک مقاله یا پژوهش را بخوانید و برای ساخت قطعات مختلف پژوهشتان از آن استفاده کنید. برخلاف تصور رایج پژوهش یک پروسه خطی نیست. برعکس، پژوهش یک پروسه رفت و برگشتی است که باید در هر مرحله از آن با متون علمی برتر و پژوهش‌های مرتبط تعامل و مشورت کنید و دقیقا همین تعامل و مشورت است که پاسخ همه پرسش‌های شما را می‌دهد و در شما اعتماد به نفسی رویشی ایجاد می‌کند و از شما یک محققِ متخصص و صاحب‌نظر می‌سازد. برای اینکار باید در سه مهارت سرچ، تحلیلی‌خوانی و اصیل‌نویسی ورزیده باشید تا به فراخور نیاز محتوایی‌تان در هر مرحله از پژوهش بتوانید سرچ‌های هدفمند انجام دهید و از دل مقالات و متون علمی، مطالب دست اول و معتبر استخراج کنید و برای پرسش‌های خود پاسخ‌های علمی و معتبر بیابید. چون نیاز شما به مطالب علمی در هر مرحله از پژوهش متفاوت است و بنابراین با بکارگیری یک استراتژی سرچ ثابت یا مراجعه به شکل خاصی از اطلاعات (مثلا پایان‌نامه‌ها و مقالات) نمی‌توانید به مطالب موردنیازتان در هر مرحله از پایان‌نامه یا پروپوزال دست بیابید. و دلیل اصلی قفل‌شدگی در پژوهش دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود: اینکه سرچ می‌کنید به نیت انتخاب موضوع و گردآوری پیشینه و مقالات و پایان‌نامه‌ها را می‌خوانید به نیت اینکه مطمئن شوید پژوهشتان تکراری نیست!

چگونگی نگارش بیان مسئله در پژوهش (وبلاگ)

lindstorm, Chris. 2009. How to Write a Problem Statement. Ceptara Corp. USA. Retrieved in 27 Dec 2015

شیوه نگارش بخش بیان مسئله در پژوهش (وبلاگ)

Carmichael, T. 2009. How to write your Research Problem Statement at WBS. Wits Business School, Johannesburg, South Africa. Retrieved in 24 Dec 2015

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

 • چطور موضوع پژوهشم را چارچوب‌بندی کنم؟
 • چطور متغیرها و سازه‌های مناسب برای پژوهشم انتخاب کنم؟
 • چطور مدل مفهومی پژوهشم را بسازم؟
 • چطور ابزار پژوهشم را بسازم؟
 • چی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ چطوری بپرسم؟
 • چطور بعد از گردآوری داده و تحلیل یافته‌ها، در بخش نتیجه‌گیری نوآوری پژوهشم را برجسته کنم؟
اگر پرسش‌هایی از این دست دارید دلیلش احتمالا دو چیز است: 📌 در سرچ و چگونگی دستیابی به متون عالی در حوزه پژوهشتان ورزیده نیستید و صرفا سرچ را به نیت پیدا کردن موضوع و مرور پیشینه انجام می‌دهید 📌 یا بعد از پیدا کردن متون علمی و مقالات نمی‌‌دانید چطور یک مقاله یا پژوهش را بخوانید و برای ساخت قطعات مختلف پژوهشتان از آن استفاده کنید. برخلاف تصور رایج پژوهش یک پروسه خطی نیست. برعکس، پژوهش یک پروسه رفت و برگشتی است که باید در هر مرحله از آن با متون علمی برتر و پژوهش‌های مرتبط تعامل و مشورت کنید و دقیقا همین تعامل و مشورت است که پاسخ همه پرسش‌های شما را می‌دهد و در شما اعتماد به نفسی رویشی ایجاد می‌کند و از شما یک محققِ متخصص و صاحب‌نظر می‌سازد. برای اینکار باید در سه مهارت سرچ، تحلیلی‌خوانی و اصیل‌نویسی ورزیده باشید تا به فراخور نیاز محتوایی‌تان در هر مرحله از پژوهش بتوانید سرچ‌های هدفمند انجام دهید و از دل مقالات و متون علمی، مطالب دست اول و معتبر استخراج کنید و برای پرسش‌های خود پاسخ‌های علمی و معتبر بیابید. چون نیاز شما به مطالب علمی در هر مرحله از پژوهش متفاوت است و بنابراین با بکارگیری یک استراتژی سرچ ثابت یا مراجعه به شکل خاصی از اطلاعات (مثلا پایان‌نامه‌ها و مقالات) نمی‌توانید به مطالب موردنیازتان در هر مرحله از پایان‌نامه یا پروپوزال دست بیابید. و دلیل اصلی قفل‌شدگی در پژوهش دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود: اینکه سرچ می‌کنید به نیت انتخاب موضوع و گردآوری پیشینه و مقالات و پایان‌نامه‌ها را می‌خوانید به نیت اینکه مطمئن شوید پژوهشتان تکراری نیست!

پیشنهاد منبع

 


نمونه‌ها بر اساس رشته

پیشنهاد منبع

 

دیدگاه‌ها
  • سلام و سپاس از درج درخواستتان در پژوهشکار. این درخواست به شکل های مختلف توسط دوستان دیگری هم مطرح شده.

   ما در این سامانه تلاشمان بر این است تا روش تولید پژوهشهای مولد و تاثیرگذار را آموزش دهیم. پژوهش مولد و تاثیرگذار پژوهشی است که حول یک مسئله طراحی می شود و پژوهشگر با انجام آن پژوهش، برای فهم و یا حل مسئله موردنظر دانش نو و کاربردی تولید می کند و از این طریق هم خودش در حوزه تخصصی پژوهشش شناخته می شود و هم با تولید دانش و راهکار نو و کاربردی قدری به کیفیت زندگی همنوعانش اضافه می کند.

   اگر چنین چشم اندازی مدنظرتان است پیشنهاد می کنم با دنبال کردن آموزه های مندرج در این صفحه، تمرکزتان را بگذارید روی یافتن یک مسئله در رشته موردنظر که به یاری خدا بعد از سپری کردن چند سال زمان روی آن، محصول آن هم به ارتقای رزومه و تخصص شما کمک کند و هم مسئله ای را حل کند و کاربردی شود.

   اگر هم این موارد دغدغه شما – و دیگر دوستان – نیستند می توانید با گوگل کردن عباراتی مانند:
   عنوان پایان نامه + رشته موردنظر
   به لیستی از موضوعها و عناوین برسید که احتمالا می توانید با انجام آنها از پژوهشتان دفاع کنید و مدرکی بگیرید ولی رزومه، شغل و حس رضایت مندی را به شما هدیه نمی کنند.

   موفق و سلامت باشید

ثبت دیدگاه

352
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟