مدل مفهومی یا چارچوب مفهومی (conceptual framework)‌ یا چارچوب نظری (theoretical framework) - که اغلب با یک مفهوم و به صورت جایگزین هم استفاده می‌شوند - در واقع نقشه راه پژوهش هستند که پژوهشگر به کمک آن توضیح می‌دهد که برای پاسخ به پرسش پژوهشش:
 • چه چیزهایی را؟
 • از چه کسانی یا چه منابعی؟
 • و چگونه می‌خواهم بپرسم؟
برای طراحی چنین نقشه‌ای باید:
 • مسئله پژوهش و حد و مرز شکاف دانشی در پژوهش به دقت چارچوب‌بندی شده باشد؛
 • پرسش و هدف پژوهش مشخص باشند؛
 • و پژوهشگر تسلط خوبی بر متون، نظریه‌ها و پژوهش‌های مرتبط داشته باشد؛
 • تا بتواند از دل آنها متغیرها و سازه‌های مناسبی را برای پژوهیدن پرسش پژوهشش استخراج کند و به پرسش‌های بالا پاسخ دهد.
در این صورت است که پژوهشگر می‌تواند با طراحی مدل مفهومی پژوهشش به این پرسش پاسخ دهد که برای پاسخ به پرسش پژوهشم و گردآوری داده موردنیاز پژوهشم:
 • چه متغیرها و سازه‌هایی را می‌خواهم مطالعه کنم؟
 • چرا و چگونه این متغیرها یا سازه‌ها به من کمک می‌کنند تا پرسش پژوهشم را مطرح کنم؟
 • و حول محور هر سازه یا متغیر چه پرسش‌ها/گویه‌هایی می‌خواهم طراحی کنم و از جامعه پژوهشم بپرسم که از سر جمع تحلیل پاسخ‌های آنها بتوانم به پرسش اصلی پژوهشم پاسخ دهم؟
به این دلیل فرق نمی‌کند پژوهش در دست انجام شما کمی‌ست،‌ کیفی‌ست یا ترکیبی، هر پژوهش باید چارچوب مفهومی دقیقی داشته باشد تا بتوان اعتبار نقشه راه پژوهش و قدم‌های برداشته شده برای گردآوری داده و دانش تولید شده از پژوهش و مناسب بودن آنها برای پرسش و هدف پژوهش را به صورت علمی قضاوت کرد. در غیراین‌صورت قضاوت درباره ابزار(ها) و روش‌(های) استفاده شده برای گردآوری داده، جامعه یا منبع داده انتخاب شده برای پژوهش و بالاخره دقت، صحت و اعتبار داده‌‌ها و نتایج پژوهش ناممکن است و پژوهش شکننده چون معلوم نیست پرسش پژوهش چگونه پاسخ داده شده است و چقدر پاسخ ارائه شده اعتبار، دقت و جامعیت دارد. به همین دلیل پژوهش‌هایی که فاقد مدل مفهومی یا چارچوب نظری هستند، بسیار شکننده و غیرقابل اعتماد هستند و دفاع از اعتبار و تکرارپذیری آنها تقریبا ناممکن است.

عبارت چارچوب نظری معمولا در پژوهش‌های کمی استفاده می‌شود مادامی‌که پژوهشگر برای تهیه نقشه راه و تبیین فرضیه‌های پژوهشش (research hypotheses)‌ از یک نظریه یا ترکیبی از سازه‌های چند نظریه استفاده می‌کند.

عبارت چارچوب (مدل) مفهومی معمولا در پژوهش‌های کیفی استفاده می‌شود مادامی‌که پژوهشگر از تحلیل و دسته‌بندی یافته‌های پژوهش‌های پیشین به عنوان نقشه راهی برای طراحی ابزار و پرسش‌های عملیاتی (fieldwork questions) پژوهشش استفاده می‌کند.

در هر دو صورت چارچوب نظری/مفهومی حول محور پرسش و هدف پژوهش طراحی می‌شوند و قرار است نقشه راهی برای پاسخ به پرسش پژوهش ارائه دهند. به همین دلیل در ادامه مفهوم و چگونگی اسکلت‌بندی و طرح پرسش و هدف پژوهش تشریح می‌شوند.

پژوهیدن عمیق و صحیح یک موضوع/پدیده/مفهوم/رویداد بدون داشتن چارچوب علمی مشخص و مستند – که به ما بگوید برای پاسخ به پرسش پژوهش چه چیزهایی باید بپرسیم – تقریبا غیرممکن است.

حتی در پژوهش‌های استقرایی (inductive) که پژوهشگر با پرسشی نسبتا باز وارد بافت پژوهش می‌شود و از جامعه پژوهشش سوال می‌پرسد، پس از یکی دو مصاحبه یا مشاهده اول، مبتنی بر تحلیل پاسخ‌های دریافتی مدل مفهومی اولیه پژوهشش را می‌سازد. و بعد از آن است که درمی‌یابد چه پرسش‌هایی باید از جامعه پژوهشش بپرسد تا آنها را عمیقا درگیر پرسش پژوهشش کند و دانش پیدا و پنهان آنها را درباره موضوع/پدیده موردمطالعه‌اش استخراج و گردآوری کند.

به عبارتی کار گردآوری داده زمانی رسما شروع می‌شود که پژوهشگر بداند برای طرح پرسش اصلی پژوهشش باید چه پرسش‌هایی از جامعه /بافت پژوهشش بپرسد. و چون تقریبا هیچ موضوعی وجود ندارد که درباره آن دانشی وجود نداشته باشد، خردمندانه این است که پژوهشگر قبل از ورود به بافت پژوهش، با مطالعه و تحلیل متون و پژوهش‌های مرتبط - و فهم اینکه مطالعات اصیل حوزه موردنظر درباره موضوع چه پرسیده‌اند و از چه شیوه‌هایی برای پرسیدن موضوع استفاده کرده‌اند - با اعتماد به نفس وارد بافت پژوهش شود. این آمادگی کمک می‌کند پژوهشگر

 • پرسش‌های بی‌ربط مطرح نکند و به این ترتیب جامعه پژوهش را به خود بی‌اعتماد یا بی‌محل نکند و فرصت‌های تولید دانش را از دست ندهد؛
 • پرسش‌های خوبی که واقعا برانگیزاننده دانش پیدا و پنهان جامعه پژوهش هستند را بپرسد و یا از قلم نیاندازد؛
 • و مطمئن شود که آنچه می‌پرسد تکراری نیست و واقعا ارزش پژوهیدن دارد؛
 • بدین منظور لازم است تا پژوهشگر مدل مفهومی پژوهشش را بسازد و قبل از ساخت آن باید مطمئن شود که فونداسیون آن را مهیا کرده است.

همانگونه که در تصویر زیر آمده زمانی پژوهشگر می‌تواند برای ساخت مدل مفهومی پژوهشش دست به کار شود که بداند پرسش پژوهشش چیست و زمانی می‌تواند بگوید پرسش پژوهشش چیست که توانسته مسئله و هدف پژوهشش را با چارچوب‌بندی دقیق اسکلت‌بندی و بیان کند.

conceptual model logic

 

پس قبل از هر اقدامی:

 • ابتدا مسئله پژوهش خود را به دقت – و با درنظرگرفتن شکاف دانشی – اسکلت‌بندی کنید؛
 • سپس هدف و پرسش پژوهش خود را حول محور مسئله پژوهشتان طراحی کنید؛
 • و پس از مشخص شدن دقیق پرسش و هدف پژوهشتان برای ساخت مدل مفهومی یا چگونگی پاسخ به پرسش پژوهشتان اقدام نمایید.

در ادامه آموزه‌هایی درباره این موارد ارائه می‌شوند.

پرسش پژوهش عصاره مسئله پژوهش است. از اینرو مسئله باید بسیار دقیق و در حد یکی دو جمله نوشته و به گونه‌ای اسکلت‌بندی شود که بتوان آن را به پرسش پژوهشی تبدیل کرد که دقیقا طرح کننده چیزی باشد که پژوهش قصد دارد به آن پاسخ دهد. به مثال زیر دقت کنید: بیانیه مسئله - مشخص نیست که آیا رویکرد مدیریت هدف‌گرا در مقایسه با رویکرد توسعه قابلیت‌‌های انسانی روحیه همکاری و همدلی را در کارکنان سازمان‌های .....  بهتر خواهد کرد یا بدتر.  این بیانیه دقیق به راحتی می‌تواند تبدیل به پرسش زیر شود:
 • در مقایسه با رویکرد توسعه قابلیت‌های انسانی، رویکرد مدیریت هدف‌گرا چگونه می‌تواند بر روحیه همکاری کارکنان تاثیر بگذارد؟
ارزیابی پرسش پژوهش این پرسش یک پرسش پژوهش خوب طراحی شده است چون پرسشی است
 • که می‌تواند پاسخ داده شود
 • در ارتباط دقیق با متغیری طراحی شده که در بیانیه مسئله آمده است
 • با مسئله‌ای واقعی سینک است که دغدغه مدیران سازمان‌هاست
 • پرسش اصیلی است چون قبلا پاسخ داده نشده است
 • و بالاخره متغیرها/مولفه‌هایی که قرار است مطالعه شوند و روابط آنها را به دقت بیان می‌کند.
سطح روحیه کارکنان متغیر وابسته است و دو رویکرد مدیریت متغیرهای مستقل هستند. این پرسش به ما می‌گویند که طبق مطالعات پژوهشگر میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل رابطه‌ای وجود دارد و این روابط قرار است با یکدیگر مقایسه شوند. اگر این پرسش به اجزا و کلیدواژه‌هایش تجزیه شود، به راحتی حدود و دامنه علمی مطالعه و اینکه قرار است پژوهش به کجای بدنه دانش، دانش جدید اضافه کند مشخص می‌شود. این پرسش به پرسش‌های فرعی زیر قابل تبیین است:
 • پرسش فرعی 1- رویکرد مدیریت هدف‌گرا چگونه بر سطح روحیه همکاری کارکنان تاثیر می‌گذارد؟
 • پرسش فرعی 2 - رویکرد مدیریت قابلیت‌های انسانی چگونه بر سطح روحیه همکاری کارکنان تاثیر می‌گذارد؟
 • پرسش فرعی 3- خروجی مطالعه این دو رویکرد چگونه با هم قابل مقایسه هستند؟
 
در پژوهش‌های کمی که هدفشان آزمون نظریه‌های موجود و فرضیه‌های مستخرج از متون و مشاهدات پژوهشگر است، پرسش پژوهش در قالب پرسش‌هایی از نوع «تا چه میزان؟»؛ «تا چه حد؟» «چه مقدار؟»، «چه اندازه؟» مطرح می‌شوند. در پژوهش‌های کیفی که هدفشان فهم پدیده‌ها، مفاهیم و رویدادها، و رفتارها است پرسش اصلی در قالب پرسش‌هایی - اغلب - از نوع چیستی و چگونگی – ارائه می‌شود. در پژوهش‌های ترکیبی، تلفیقی از دو پرسش کمی و کیفی مطرح می‌شود. مثلا:

براساس تجربه کاربران شبکه‌های اجتماعی، چه عواملی این شبکه‌ها را برای آنها جذاب می‌کنند؟ (پرسش کیفی) آیا رابطه معناداری میان این عوامل وجود دارد؟ (پرسش کمی)

برای طراحی پرسش‌ پژوهش نکات زیر باید مدنظر قرار گیرند:
 • پرسش پژوهش نباید خیلی ساده مثلا از نوع «بله» یا «نه» باشد.
 • پرسش پژوهش باید به گونه‌ای باشد که پاسخ به آن واقعا نیازمند پژوهش باشد.
 • پرسش پژوهش باید دقیق و شفاف بیان شود و چارچوب آن مشخص باشد
برای درک بهتر ویژگی‌های پرسش پژوهش به دو نمونه پرسش‌های مبهم (ضعیف) و مشخص (قوی) زیر دقت کنید: research questions-MN برای طراحی چنین پرسش هایی پژوهشگر باید دانش موضوعی و دانش روش‌شناختی جامع و عمیقی درباره موضوع پژوهشش داشته باشد و توانسته باشد مسئله پژوهش خود را حول محور ادعایی علمی دال بر ناکافی بودن دانش در موضوع و بافتی مشخص اسکلت‌بندی کند. در این صورت پژوهشگر می‌تواند پرسش‌(هایی) طراحی کند که تمرکز موضوعی، روش‌شناختی و بافتی دارند و به همین دلیل چارچوب مشخص و قابل ارزیابی دارند. به عنوان مثال در پرسش «شبکه‌های اجتماعی»: تمرکز موضوعی پرسش چون پژوهشگر با ابعاد و مسائل محوری شبکه‌های اجتماعی  آشنایی داشته توانسته است بعد «حریم خصوصی» به عنوان یکی از مسائل و چالش‌های این حوزه را به عنوان نقطه تمرکز موضوعی پژوهشش مشخص کند. تمرکز بافتی پرسش همچنین با توجه به متفاوت بودن بافت و امکانات شبکه‌های اجتماعی و تاثیری که این تفاوت‌ها بر تجربه استفاده کاربران آنلاین از این شبکه‌ها می‌گذارند، مشخصا دو شبکه‌ اجتماعی فیس‌بوک و مای‌اسپیس برای مطالعه انتخاب شده‌‌اند. تمرکز روش‌شناختی پرسش طرح پرسش‌هایی از نوع چیستی و چگونگی و تمرکز پرسش‌ها بر تجربه‌ کاربران گرایش کیفی پژوهش را نشان می‌دهد. اینکه بناست پژوهشگر داده پژوهش از دل تجربه‌های زیسته کاربران آنلاین شبکه‌های اجتماعی استخراج کند.
هر پژوهش معمولا یک هدف اصلی یا aim دارد و چند هدف فرعی یا اجرایی یا objectives هدف اصلی توضیح‌دهنده دلیل انجام پژوهش است؛ چیزی است که قصد داریم با انجام پژوهش آن را محقق کنیم. هدف‌های فرعی یا اجرایی یا objectives‌ گام‌هایی هستند که برای رسیدن به هدف اصلی برمی‌داریم. مانند پرسش پژوهش، هدف هم در پژوهش منعکس کننده مسئله پژوهش است اما با جزئیاتی بیشتر درباره اینکه: قرار است چگونه و با چه روشی و با تمرکز بر چه بافت یا جامعه پژوهشی، پرسش پژوهش مطالعه شود؟ در پژوهش‌های کمی بسته به اینکه پژوهش از نوع توصیفی، مقایسه‌ای یا رابطه‌ای است - هدف پژوهش باید با عباراتی بیان شود که علاوه بر اینکه که طرح کننده پرسش پژوهش هستند، منعکس‌کننده روش پژوهش هم باشند. مثلا:
 • بررسی ارتباط میان متغیر الف و ب (مطالعه رابطه‌ای)
 • مقایسه تاثیر یک متغیر بر دو یا چند گروه (مطالعه مقایسه‌ای)
 • توصیف یک متغیر  (مطالعه توصیفی)

مثال بیانیه هدف برای مطالعه کمی:

هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان متغیر مستقل با متغیر وابسته از نظر ........ (جامعه پژوهش) در ...... (بافت موردنظر) است. 

برای بیان هدف در پژوهش کیفی عناصر زیر را مدنظر قرار دهید و هدف پژوهشتان را در یک جمله بنویسید:
 • نوع پژوهشتان را مشخص کنید (مثلا پژوهش کیفی یا به طور مشخص‌تر گراندد تئوری، مردم‌نگاری، موردپژوهی، پدیدارشناسی و ...)
 • به پدیده موردمطالعه  اشاره کنید
 • از افعال کیفی مانند: به بررسی مفهوم ... می‌پردازد؛ پدیده / مفهوم .... را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ به شناسایی/ کشف عوامل تاثیرگذار بر ..... می‌پردازد.
 • به جامعه پژوهش خود – اگر مشخص است -  اشاره کنید
 • بافت پژوهش یا زمینه‌ای که قرار است پژوهش در آن انجام شود را مشخص نمایید.

مثال بیانیه هدف برای مطالعه کمی:

این پژوهش کیفی/گراندد تئوری (نوع پژوهش) قصد دارد مفهوم حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی (پدیده) را از منظر کاربران آنلاین شبکه‌ اجتماعی (جامعه پژوهش) فیس‌بوک (بافت پژوهش) کشف و تشریح کند.

در این پژوهش منظور از شبکه‌های‌ اجتماعی ........ است و حریم خصوصی عبارت است از ...... یا به این مولفه‌ها / ویژگی‌ها .................. اشاره دارد (تعریف پدیده موردمطالعه).

هدف‌های فرعی/اجرایی یا objectives

برای تبیین هدف‌های فرعی یا objectives‌ باید توضیح دهید که قرار است چه کارهایی انجام دهید تا هدف پژوهشتان را محقق کنید. مثلا برای رسیدن به هدف تعریف شده در پژوهش کیفی می‌توانیم این گام‌ها یا هدف‌های فرعی را برای پژوهش تعریف کنیم:

 • مطالعه متون مربوطه و شناسایی مولفه‌های تعریف کننده حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی - به طور کلی - و در شبکه‌ اجتماعی فیس‌بوک به طور مشخص
 • دسته‌بندی و طراحی مدل‌ مفهومی حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی
 • طراحی ابزار پژوهش حول محور مدل مفهومی
 • گردآوری و تحلیل داده موردنیاز از طریق مصاحبه با کاربران آنلاین شبکه‌ اجتماعی فیس‌بوک
 • دسته‌بندی و مدل‌سازی یافته‌ها
 • اعتباریابی مدل نهایی از طریق پیمایش

پس از طرح پرسش اصلی پژوهش که معمولا یک یا دو پرسش است، برای ورود به بافت پژوهش باید پرسش‌های عملیاتی‌تر و مشخص‌تری تبیین شوند. این پرسش‌ها مشخص می‌کنند که قرار است پرسش اصلی پژوهش چگونه (یا در قالب چه پرسش‌ها و فرضیه‌هایی) پرسیده شود؟

به عبارتی برای پژوهیدن پرسش پژوهش قرار است چه پرسش‌هایی پرسیده شوند؟

برای طرح چنین پرسش‌هایی لازم است تا مجدد پژوهشگر به متون و پژوهش‌های مرتبط مراجعه کند اما این بار با تمرکز بیشتر روی بعد یا ابعاد موضوعی که تصمیم گرفته است مورد پژوهش قرار دهد. یادآوری می‌شود که پژوهش اصولا و اساسا فرایند «تکرار-تا-اشباع» است.

با هر بار مطالعه حدود و دامنه پژوهش مشخص‌تر می‌شود و در هر مرحله که حدود و دامنه پژوهش مشخص‌تر می‌شود لازم است تا پژوهشگر مطالعه‌اش را متمرکزتر کند. یعنی روی متون و پژوهش‌هایی (یا یافته‌هایی) زوم کند که به او کمک می‌کنند تا پرسش پژوهشش را دقیق‌تر و موثرتر از جامعه پژوهشش بپرسد.

از این منظر خروجی هر مرحله مطالعه متون و پژوهش‌ها، فیلتر (یا گستره و عمق) مطالعاتی پژوهشگر را مشخص‌تر و باریک‌تر می‌کند. این فیلتر ابتدا با رصد شکاف دانشی و بیان مسئله باریک می‌شود، سپس با طرح پرسش و هدف پژوهش و بعد از آن هم با طرح پرسش‌های فرعی و یا فرضیه‌های پژوهش و در نهایت هم با مدل مفهومی پژوهش. بنابراین در این مرحله، با در دست داشتن پرسش اصلی پژوهش، پژوهشگر باید سراغ متون و پژوهش‌ها برود تا بتواند پرسش‌های فرعی و یا فرضیه‌های پژوهشش را ارائه کند. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر دقت کنید:

پژوهشگری که قصد دارد درباره میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشکده الف در دانشگاه ..... مطالعه‌ای انجام دهد باید – با درنظرگرفتن شکاف دانشی - مشخص کند می‌خواهد چه پرسش‌هایی را درباره سواد اطلاعاتی مطرح کند. مثلا اینکه:

 • آیا می‌خواهد درباره مهارت «فهم و بیان نیاز اطلاعاتی» دانشجویان پرسش‌هایی مطرح کند؟
 • یا مهارت «جستجوی اطلاعات و مدیریت جستجو» آنها؟

اگر قرار است درباره مهارت «فهم و بیان نیاز اطلاعاتی» دانشجویان پرسش‌هایی را مطرح کند، این پرسش‌ها حول محور چه سازه‌ها یا مولفه‌هایی قرار است طراحی شوند؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است تا پژوهشگر مطالعه عمیقی درباره چیستی و ابعاد گوناگون مهارت «فهم و بیان نیاز اطلاعاتی» در بافت پژوهش و یادگیری – که بافت غالب پژوهش موردنظر است – داشته باشد (بافت غالب پژوهش موردنظر پژوهش و یادگیری است چون جامعه هدف دانشجویان هستند و فعالیت اصلی آنها پژوهش و یادگیری است) و درباره اینکه اصولا دانشجویی که در بافت پژوهش و یادگیری توانایی فهمیدن و بیان نیاز اطلاعاتی‌اش را دارد از چه دانش و مهارت‌هایی برخوردار است و با چه مولفه‌هایی این توانایی او قابل سنجش هستند؟

احتمالا پس از تحلیل متون (مدل‌ها و استانداردها) و پژوهش‌های مرتبط در نهایت بتواند «فهم و بیان نیاز اطلاعاتی» را در قالب مولفه‌های زیر تعریف کند:

 • توانایی تشخیص ابعاد مختلف موضوع در دست پژوهش یا موردعلاقه
 • توانایی ارائه نقشه‌ای از مفاهیم مرتبط با موضوع
 • توانایی فهم زبان و سازمان دانش ثبت شده در منابع و پایگاه‌های اطلاعات رشته موردنظر
 • توانایی اسکلت‌بندی عنوان پژوهش در قالب یک بیانیه (statement)‌ شسته رفته
 • توانایی تجزیه عنوان پژوهش به کلیدواژه‌ها و اجزای تشکیل دهنده‌اش
 • توانایی بیان (یا ترجمه) نیاز اطلاعاتی به زبان منابع و پایگاه‌های اطلاعات

از سرجمع این مولفه‌هاست که پژوهشگر می‌تواند پرسش‌های فرعی پژوهشش را طراحی کند و بر پایه آنها مدل مفهومی پژوهشش را بسازد. یعنی به صورت دقیق بگوید با تمرکز بر چه مولفه‌‌هایی قصد دارد میزان توانایی «فهم و بیان نیاز اطلاعاتی» دانشجویان هدف را مطالعه و اندازه‌گیری کند. در این صورت پرسش اصلی او می‌تواند در عبارت زیر تبیین شود:

 • وضعیت توانایی «فهم و تبیین نیاز اطلاعاتی» دانشجویان دانشکده الف دانشگاه .... چگونه است؟

و پرسش‌های فرعی او در قالب چند پرسش زیر قابل تبیین هستند که می‌توانند در بافت انجام پروژه‌های کلاسی – و در بافت رشته و یا حتی درسی مشخص - موردمطالعه قرار گیرند:

 • سطح توانایی دانشجویان در حوزه تشخیص ابعاد مختلف یک موضوع چگونه است؟
 • سطح توانایی دانشجویان در حوزه ارائه نفشه مفهومی موضوع پژوهششان چگونه است؟
 • سطح توانایی دانشجویان در فهم زبان و ساختار محتوای پایگاه‌های اطلاعات مرتبط چگونه است؟
 • سطح توانایی دانشجویان در اسکلت‌بندی عنوان پژوهششان چگونه است؟
 • سطح توانایی دانشجویان در تجریه عنوان پژوهششان و تعیین ابعاد دقیق عنوان پژوهششان چگونه است؟
 • سطح توانایی دانشجویان در ترجمه و فرمول‌بندی نیاز اطلاعاتی‌شان در پایگاه‌های اطلاعات مرتبط چگونه است؟

در صورتی که پژوهشگر موارد بالا را از دل متون و پژوهش‌های معتبر استخراج کرده باشد، بسته به رویکرد و روش انتخابی برای انجام پژوهشش، می‌تواند آنها را در قالب فرضیه‌هایی هم مطرح کند. مثلا اینکه:

 •  بین میزان ورزیدگی دانشجویان در طراحی نقشه مفهومی و تبیین نیاز اطلاعاتی‌شان رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.
 • بین ورزیدگی دانشجویان در استفاده از نمایه‌های موضوعی مندرج در پایگاه‌های اطلاعات و تبیین نیاز اطلاعاتی‌شان رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.
 • و ....
در صورت انجام صحیح فعالیت‌ها در مراحل پیشین و اسکلت‌بندی درست پرسش‌های فرعی و یا فرضیه‌های پژوهش،‌ در این مرحله  پژوهشگر می‌تواند متون و پژوهش‌های مرتبط را با هدف پاسخ به پرسش زیر مطالعه کند و ویرایش نهایی مدل مفهومی پژوهشش را بسازد: برای طرح پرسش زیر چه پرسش‌هایی باید از جامعه پژوهشم بپرسم؟
 • سطح توانایی دانشجویان در ترجمه و فرمول‌بندی نیاز اطلاعاتی‌شان در پایگاه‌های اطلاعات مرتبط چگونه است؟
به عبارتی برای بررسی سطح توانایی دانشجویان در ترجمه و فرمول‌بندی نیاز اطلاعاتی‌شان در پایگاه‌های اطلاعات باید چه مولفه‌هایی از جامعه پژوهش پرسیده شوند یا چه مولفه‌هایی باید برای بررسی و فهم در رفتار، دیدگاه‌ها، و تجربه‌های آنها مدنظر قرار گیرند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است تا پژوهشگر به متون، استانداردها، مدل‌ها و نتایج پژوهش‌های پیشین مراجعه کند. احتمالا پس از مطالعه این متون به مواردی مانند موارد زیر دست می‌یابد که می‌تواند برای ساخت ابزار پژوهش جهت بررسی یا سنجش سطح توانایی دانشجویان در ترجمه و فرمول‌بندی نیاز اطلاعاتی‌شان در پایگاه‌های اطلاعات مدنظر قرار دهد:
 • توانایی استفاده از تزاروس‌ها
 • توانایی استفاده از نمایه‌های موضوعی
 • توانایی دنبال کردن کلیدواژه‌های مقالات
 • توانایی یافتن واژه‌های اعم، اخص و هم‌ارز موضوع موردنظر
 • و ....
مدل مفهومی پژوهش باید به گونه‌ای طراحی شود که پژوهشگر بتواند به سه پرسش زیر پاسخ دهد:
 • چی بپرسم؟        (پرسش‌های عملیاتی پژوهش)
 • از کی بپرسم؟     (جامعه پژوهش)
 • چطوری بپرسم؟  (روش گردآوری و تحلیل داده)
پاسخ به این سه پرسش آجرهای چارچوب نظری یا مدل مفهومی پژوهش را تشکیل می‌دهند. منظور از «چی بپرسم؟» این است که برای پاسخ به پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی یا فرضیه‌های پژوهشم چه پرسش‌هایی از جامعه پژوهشم باید بپرسم؟ روی چه متغیرها، مولفه‌ها، عوامل، ابعاد یا سازه‌هایی باید تمرکز کنم؟ این پرسش‌ها را از چه کسی یا چه منابعی باید بپرسم؟ و چگونه باید پرسش‌های عملیاتی را بپرسم تا بتوانم به پرسش(ها)/فرضیه‌(های) پژوهشم پاسخ دهم و مسئله پژوهشم را حل کنم؟ در ادامه این سه عنصر تشریح می‌شوند:
 • چی‌ بپرسم؟
با پاسخ به پرسش «چی بپرسم؟» پژوهشگر می‌تواند ابزار موردنیاز برای گردآوری داده و پاسخ به پرسش پژوهشش را به صورت دقیق طراحی و چارچوب‌بندی کند و به این ترتیب حد و مرز پژوهش خود را به صورت دقیق‌تر مشخص نماید. یعنی مشخص کند که قرار است پژوهشش درباره یک موضوع چه چیزهایی بپرسد؟ و به این ترتیب تکلیف خواننده و کمیته داوری را مشخص کند که قرار است پژوهشش درباره یک موضوع چه جیزهایی نپرسد؟ این یعنی چارچوب‌بندی دقیق پژوهش و مشخص کردن نقشه راه پژوهش از مرحله ورود به بافت و تعامل با جامعه پژوهش تا تولید دانش و پاسخ دادن به پرسش پژوهش. در این صورت است که کار داوری و اعتبارسنجی پژوهش با متر مشخصی قابل اندازه‌گیری می‌شود:
 • اینکه آیا پژوهشگر نقشه راه مناسبی برای پژوهشش انتخاب کرده است؟
 • آیا این نقشه راه او را به پاسخ می‌رساند؟
 • یا نقشه راه غلط است و او را به ناکجاآباد می‌رساند؟
 
 • از کی بپرسم؟
پس از تعیین اینکه قرار است چه چیزهایی درباره موضوع موردنظر پرسیده شوند، پژوهشگر می‌تواند تعیین کند که چه افراد و یا منابعی مناسب‌ترین و بهترین گزینه‌ها برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش او هستند و می‌توانند داده موردنیاز او را در اختیارش قرار دهند. در این مرحله هم مطالعه متون و پژوهش‌های پیشین می‌توانند به انتخاب جامعه مناسب برای پژوهش کمک کنند. مطالعه پژوهش‌های مولد و غیرمولد هر دو درس‌هایی برای پژوهشگر دارند که به او می‌گویند چه منبعی - چه افراد، گروه‌ها و ... - می‌تواند بهترین منبع داده برای پژوهش او باشند و داده موردنیازش را عرضه کنند.
 • چطوری بپرسم؟
پس از تعیین جامعه پژوهش است که پژوهشگر می‌تواند مناسب‌ترین روش برای تعامل با آنها و استخراج تجربه، دانش، و یا دیدگاه آنها را تعیین کند. چون تعامل با گروهی کودک در مقایسه با یک گروه بزرگسال مناسبات متفاوتی را می‌طلبد. تعامل با گروهی دانشجو در مقایسه با تعامل با گروهی از اساتید مناسبات متفاوتی را می‌طلبد. برای هر گروه پرسش پژوهش باید از زاویه متفاوت و با شیوه‌ای متفاوت مطرح شود تا پاسخ موردنیاز را به دست دهد. برای طراحی درست پژوهش لازم است تا مدل مفهومی پژوهش به سه پرسش بالا به ترتیب پاسخ دهد. چرا؟ چون تا ندانیم چه چیزی می‌خواهیم بپرسیم نمی‌توانیم بهترین و مناسب‌ترین منابع (جامعه پژوهش) را برای پرسش خود انتخاب کنیم. و تا ندانیم از چه کسی یا چه منبعی می‌خواهیم داده موردنیاز پژوهشمان را به دست آوریم نمی‌توانیم مناسب‌ترین و بهترین روش را برای تعامل با منبع/منابع داده انتخاب کنیم. به عنوان مثال  شیوه طرح پرسش درباره موضوع اعتماد در بانکداری اینترنتی از سه گروه زیر ملزومات کاملا متفاوتی را طلب می‌کند:
 • اساتید بانکداری
 • مسئولان بانک
 • کاربران بانک
 • دانشجویان علوم بانکداری
در میان سه پرسش بالا بسیار مهم است که پاسخ به پرسش اول «چی بپرسم؟» به صورت تصویری قبل از بخش روش ارائه شود تا خواننده بتواند دریابد که:
 • ابزار پژوهش - مثلا محتوای پرسشنامه، یا پرسش‌های مصاحبه یا پرسش‌های مشاهده و ... - روی چه مبنای نظری سوار شده‌اند و حول محور چه متغیرها،‌ مولفه‌ها و یا سازه‌هایی طراحی شده‌اند.
 • و این مبنا چقدر معتبر، جامع و دقیق است؟

Edmonds, W. Alex and Kennedy, Tom D. 2013. An Applied Reference Guide to Research Designs: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods. London: Sage

Kinmond, Kathryn. 2012. Doing your qualitative psychology project, Chapter 2: Coming up with a research question. Sage Publication Online. Retrieved in 28 Dec 2015

Laerd Dissertations. 2012.  How to structure quantitative research questions. Lund Research Ltd. Retrieved in 28 Dec 2015

McGaghie, William C.; Bordage, Georges; Shea, Judy A.2001. Problem Statement, Conceptual Framework, and Research Question, Academic Medicine 76(9): 923-924. Retrieved in 25 Dec 2015

Ploeg, Jenny. 1999. Identifying the best research design to fit the question. Part 2: qualitative designs. Evidence-based Nursing. 2: 36-37

Writing Studio. 2007. Formulating Your Research Question. Vanderbilt College of Arts and Science, USA. Retrieved in 28 Dec 2015

Writing Studio. [2015]. What Makes a Good Research Question? Thomson Writing Program, Duke University, Retrieved in 28 Dec 2015

در ادامه منابع مفید برای مطالعه بیشتر - به تفکیک نوع منبع - آمده‌اند.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com
 • چطور موضوع پژوهشم را چارچوب‌بندی کنم؟
 • چطور متغیرها و سازه‌های مناسب برای پژوهشم انتخاب کنم؟
 • چطور مدل مفهومی پژوهشم را بسازم؟
 • چطور ابزار پژوهشم را بسازم؟
 • چی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ چطوری بپرسم؟
 • چطور بعد از گردآوری داده و تحلیل یافته‌ها، در بخش نتیجه‌گیری نوآوری پژوهشم را برجسته کنم؟
اگر پرسش‌هایی از این دست دارید دلیلش احتمالا دو چیز است: 📌 در سرچ و چگونگی دستیابی به متون عالی در حوزه پژوهشتان ورزیده نیستید و صرفا سرچ را به نیت پیدا کردن موضوع و مرور پیشینه انجام می‌دهید 📌 یا بعد از پیدا کردن متون علمی و مقالات نمی‌‌دانید چطور یک مقاله یا پژوهش را بخوانید و برای ساخت قطعات مختلف پژوهشتان از آن استفاده کنید. برخلاف تصور رایج پژوهش یک پروسه خطی نیست. برعکس، پژوهش یک پروسه رفت و برگشتی است که باید در هر مرحله از آن با متون علمی برتر و پژوهش‌های مرتبط تعامل و مشورت کنید و دقیقا همین تعامل و مشورت است که پاسخ همه پرسش‌های شما را می‌دهد و در شما اعتماد به نفسی رویشی ایجاد می‌کند و از شما یک محققِ متخصص و صاحب‌نظر می‌سازد. برای اینکار باید در سه مهارت سرچ، تحلیلی‌خوانی و اصیل‌نویسی ورزیده باشید تا به فراخور نیاز محتوایی‌تان در هر مرحله از پژوهش بتوانید سرچ‌های هدفمند انجام دهید و از دل مقالات و متون علمی، مطالب دست اول و معتبر استخراج کنید و برای پرسش‌های خود پاسخ‌های علمی و معتبر بیابید. چون نیاز شما به مطالب علمی در هر مرحله از پژوهش متفاوت است و بنابراین با بکارگیری یک استراتژی سرچ ثابت یا مراجعه به شکل خاصی از اطلاعات (مثلا پایان‌نامه‌ها و مقالات) نمی‌توانید به مطالب موردنیازتان در هر مرحله از پایان‌نامه یا پروپوزال دست بیابید. و دلیل اصلی قفل‌شدگی در پژوهش دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود: اینکه سرچ می‌کنید به نیت انتخاب موضوع و گردآوری پیشینه و مقالات و پایان‌نامه‌ها را می‌خوانید به نیت اینکه مطمئن شوید پژوهشتان تکراری نیست!


منابع پژوهش منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

چگونگی ساخت مدل مفهومی در پژوهشی درباره کیفیت و امنیت غذا (وبگاه)

Economic and Social Development Department [2005]. Trade Reforms and Food Security: Chapter 16: a conceptual framework for research, FAO Corporate Document Repository. Retrieved in 25 Dec 2015

طراحی پژوهش مولد و کاربردی و ارزیابی مولد بودن پژوهش‌ها (وبگاه) نظری، مریم. 1394 (4 شهریور).  یازده پرسش کلیدی که یک پژوهش «خوب‌طراحی‌شده» می‌تواند پاسخ دهد. بازیابی شده در تاریخ 22 دی 1394 در این نوشته پرسش‌هایی برای طراحی و اسکلت‌بندی قوی پژوهش ارائه شده است که می‌توانند برای طراحی پژوهش یا پیشنهادیه پژوهش و همچنین برای داوری و ارزیابی کیفیت، اعتبار و کاربردی بودن پژوهش‌ها و مقالات مورد استفاده پژوهشگران و داوران پژوهش قرار گیرند.

چگونگی اسکلت‌بندی پرسش‌های پژوهش (وبگاه)

Writing Studio. 2007. Formulating Your Research Question. Vanderbilt College of Arts and Science, USA. Retrieved in 28 Dec 2015

 

چگونگی اسکلت‌بندی پرسش‌های پژوهش در پژوهش‌های کمی (وبگاه)

Laerd Dissertations. 2012.  How to structure quantitative research questions. Lund Research Ltd. Retrieved in 28 Dec 2015

ویژگی‌ها و ملزومات طراحی پرسش‌ پژوهش (وبگاه)

Writing Studio. [2015]. What Makes a Good Research Question? Thomson Writing Program, Duke University, Retrieved in 28 Dec 2015

شیوه طراحی پژوهش کیفی (وبگاه)

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. 2004. Principles of qualitative research: Designing a qualitative study. Andrews University, Retrieved in 28 Dec 2015

شیوه رصد پرسش پژوهش در پژوهش‌های کیفی (وبگاه)

Kinmond, Kathryn. 2012. Doing your qualitative psychology project, Chapter 2: Coming up with a research question. Sage Publication Online. Retrieved in 28 Dec 2015

درباره چارچوب نظری و مفهومی در پژوهش منصوریان، یزدان. 1392. جایگاه چارچوب نظری و مفهومی در پژوهش. سخن هفته لیزنا، شماره 155. در این نوشته مفهوم و کارکرد چارچوب نظری در پژوهش به همراه مثال‌هایی تشریح شده‌ است.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

چگونگی طراحی پرسش‌های پژوهش در پژوهش‌های ترکیبی (مقاله)

Onwuegbuzie, Anthony J.; Leech, Nancy L. 2006. Linking Research Questions to Mixed Methods Data Analysis Procedures. The Qualitative Report, 11(3): 474-498

کاربرد مدل مفهومی در پژوهش کیفی (مقاله)

Green, H. 2014. Use of theoretical and conceptual frameworks in qualitative research, Nurse Researcher 21(6): 34-38

چیستی مقدمه، بیان مسئله، مدل مفهومی، پرسش پژوهش و متغیرها در پژوهش (مقاله آموزشی)

McGaghie, William C.; Bordage, Georges; Shea, Judy A.2001. Problem Statement, Conceptual Framework, and Research Question, Academic Medicine 76(9): 923-924. Retrieved in 25 Dec 2015

نمونه مدل مفهومی در پژوهش کیفی در حوزه تعلیم و تربیت  (مقاله)

Sathye, Milind. 2004. Leadership in Higher Education: a qualitative study, Qualitative Social Research 5(3). Retrieved in 25 Dec 2015

در این مقاله شیوه بهره‌گیری از مدل مفهومی برای چارچوب‌بندی پژوهش و تحلیل یافته‌ها نشان داده شده است.

استفاده از نقشه مفهومی، نقشه ذهنی در پژوهش کیفی (مقاله)

Wheeldon, Johannes and Faubert, Jacqueline. 2009. Framing Experience: Concept Maps, Mind Maps, and Data Collection in Qualitative Research, International Journal of Qualitative Methods, Sage online publications. Retrieved in 25 Dec 2015

استفاده از نقشه‌های مفهومی در پژوهش کیفی (مقاله کنفرانس)

Daley, Barbara J.  2004. Concept Maps: Theory, Methodology, Technology. In Proceeding of the First International Conference on Concept Mapping, Pamplona, Spain. Retrieved in 25 Dec 2015

استفاده از نقشه‌های مفهومی برای ساخت نظریه (کتاب)

Conceptual Framework: What do you think is going on? From Sage online publications. Retrieved in 25 Dec 2015

در ص 54 این کتاب (پی‌دی‌اف) آموزه‌های مفیدی درباره چگونگی استفاده از نقشه مفهومی برای ساخت اجزای نظریه در پژوهش‌های کیفی ارائه شده است.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

 • چطور موضوع پژوهشم را چارچوب‌بندی کنم؟
 • چطور متغیرها و سازه‌های مناسب برای پژوهشم انتخاب کنم؟
 • چطور مدل مفهومی پژوهشم را بسازم؟
 • چطور ابزار پژوهشم را بسازم؟
 • چی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ چطوری بپرسم؟
 • چطور بعد از گردآوری داده و تحلیل یافته‌ها، در بخش نتیجه‌گیری نوآوری پژوهشم را برجسته کنم؟
اگر پرسش‌هایی از این دست دارید دلیلش احتمالا دو چیز است: 📌 در سرچ و چگونگی دستیابی به متون عالی در حوزه پژوهشتان ورزیده نیستید و صرفا سرچ را به نیت پیدا کردن موضوع و مرور پیشینه انجام می‌دهید 📌 یا بعد از پیدا کردن متون علمی و مقالات نمی‌‌دانید چطور یک مقاله یا پژوهش را بخوانید و برای ساخت قطعات مختلف پژوهشتان از آن استفاده کنید. برخلاف تصور رایج پژوهش یک پروسه خطی نیست. برعکس، پژوهش یک پروسه رفت و برگشتی است که باید در هر مرحله از آن با متون علمی برتر و پژوهش‌های مرتبط تعامل و مشورت کنید و دقیقا همین تعامل و مشورت است که پاسخ همه پرسش‌های شما را می‌دهد و در شما اعتماد به نفسی رویشی ایجاد می‌کند و از شما یک محققِ متخصص و صاحب‌نظر می‌سازد. برای اینکار باید در سه مهارت سرچ، تحلیلی‌خوانی و اصیل‌نویسی ورزیده باشید تا به فراخور نیاز محتوایی‌تان در هر مرحله از پژوهش بتوانید سرچ‌های هدفمند انجام دهید و از دل مقالات و متون علمی، مطالب دست اول و معتبر استخراج کنید و برای پرسش‌های خود پاسخ‌های علمی و معتبر بیابید. چون نیاز شما به مطالب علمی در هر مرحله از پژوهش متفاوت است و بنابراین با بکارگیری یک استراتژی سرچ ثابت یا مراجعه به شکل خاصی از اطلاعات (مثلا پایان‌نامه‌ها و مقالات) نمی‌توانید به مطالب موردنیازتان در هر مرحله از پایان‌نامه یا پروپوزال دست بیابید. و دلیل اصلی قفل‌شدگی در پژوهش دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود: اینکه سرچ می‌کنید به نیت انتخاب موضوع و گردآوری پیشینه و مقالات و پایان‌نامه‌ها را می‌خوانید به نیت اینکه مطمئن شوید پژوهشتان تکراری نیست!

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

 • چطور موضوع پژوهشم را چارچوب‌بندی کنم؟
 • چطور متغیرها و سازه‌های مناسب برای پژوهشم انتخاب کنم؟
 • چطور مدل مفهومی پژوهشم را بسازم؟
 • چطور ابزار پژوهشم را بسازم؟
 • چی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ چطوری بپرسم؟
 • چطور بعد از گردآوری داده و تحلیل یافته‌ها، در بخش نتیجه‌گیری نوآوری پژوهشم را برجسته کنم؟
اگر پرسش‌هایی از این دست دارید دلیلش احتمالا دو چیز است: 📌 در سرچ و چگونگی دستیابی به متون عالی در حوزه پژوهشتان ورزیده نیستید و صرفا سرچ را به نیت پیدا کردن موضوع و مرور پیشینه انجام می‌دهید 📌 یا بعد از پیدا کردن متون علمی و مقالات نمی‌‌دانید چطور یک مقاله یا پژوهش را بخوانید و برای ساخت قطعات مختلف پژوهشتان از آن استفاده کنید. برخلاف تصور رایج پژوهش یک پروسه خطی نیست. برعکس، پژوهش یک پروسه رفت و برگشتی است که باید در هر مرحله از آن با متون علمی برتر و پژوهش‌های مرتبط تعامل و مشورت کنید و دقیقا همین تعامل و مشورت است که پاسخ همه پرسش‌های شما را می‌دهد و در شما اعتماد به نفسی رویشی ایجاد می‌کند و از شما یک محققِ متخصص و صاحب‌نظر می‌سازد. برای اینکار باید در سه مهارت سرچ، تحلیلی‌خوانی و اصیل‌نویسی ورزیده باشید تا به فراخور نیاز محتوایی‌تان در هر مرحله از پژوهش بتوانید سرچ‌های هدفمند انجام دهید و از دل مقالات و متون علمی، مطالب دست اول و معتبر استخراج کنید و برای پرسش‌های خود پاسخ‌های علمی و معتبر بیابید. چون نیاز شما به مطالب علمی در هر مرحله از پژوهش متفاوت است و بنابراین با بکارگیری یک استراتژی سرچ ثابت یا مراجعه به شکل خاصی از اطلاعات (مثلا پایان‌نامه‌ها و مقالات) نمی‌توانید به مطالب موردنیازتان در هر مرحله از پایان‌نامه یا پروپوزال دست بیابید. و دلیل اصلی قفل‌شدگی در پژوهش دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود: اینکه سرچ می‌کنید به نیت انتخاب موضوع و گردآوری پیشینه و مقالات و پایان‌نامه‌ها را می‌خوانید به نیت اینکه مطمئن شوید پژوهشتان تکراری نیست!

پیشنهاد منبع

 


نمونه‌ها بر اساس رشته

نمونه ساخت مدل مفهومی در پژوهش (وبگاه)

Conceptual Framework. 2003. Learning Support for Higher Degree Research students, Monash University, Australia. Retrieved in 25 Dec 2015

در این صفحه از وبگاه فرایند تکاملی ساخت چارچوب مفهومی در پژوهش به کمک یک مثال نمایش داده شده است.

نمونه مدل مفهومی در پژوهش کیفی در حوزه تعلیم و تربیت  (مقاله)

Sathye, Milind. 2004. Leadership in Higher Education: a qualitative study, Qualitative Social Research 5(3). Retrieved in 25 Dec 2015

در این مقاله شیوه بهره‌گیری از مدل مفهومی برای چارچوب‌بندی پژوهش و تحلیل یافته‌ها نشان داده شده است.

پیشنهاد منبع

 

دیدگاه‌ها
 • سلام وقت بخیر موضوع من طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست با رویکرد روانشناسی محیط
  میخواستم بدونم برای مدل مفهومی این موضوع من باید این موضوع رو تیکه تیکه کنم یعنی راجب کودکان ،بی سرپرستی ، با مرکز نگهداری،کودکان بی سرپرست و روانشناسی محیط؟
  فرق مدل مفهومی بامبانی تئوری یا نظری تحقیق؟

  • سلام وقت به خیر

   خیر. باید درباره موارد زیر سرچ کنید و براساس مطالبی که پیدا می‌کنید مدل مفهومی پژوهشتان را بسازید:
   یک- مرکز نگهداری کودکان و کودکان بی‌سرپرست به طور مشخص چه ویژگی‌ها و اجزایی دارد یا باید داشته باشد؟ (اگر مدل، نظریه یا الگویی در این زمینه قبلا ارائه شده می‌توانید از آنها استفاده و به آنها استناد دهید) که می‌توانید از عباراتی مانند how to design یا design + ترجمه مرکز نگهداری کودک سرچتان را شروع کنید بعد از دل عناوین بازیابی شده کلیدواژه‌های مناسب‌تر و دقیق‌تر بیابید. برای پیدا کردن معادل انگلیسی هر عبارت هم از گوگل ترنسلیت کمک بگیرید.

   دو- برای طراحی مرکز نگهداری کودک چه ملزومات و ملاحظاتی باید مدنظر قرار گیرد؟ که می‌توانید از کلیدواژه requirements برای ملزومات استفاده بفرمایید و همچنین به استانداردها و الگوهای موجود در این زمینه نیز مراجعه نمایید. با واژه standard, model سرچ کنید از بود یا نبود چنین منابعی مطلع می‌شوید.

   سه- روانشناسی محیط چیست و براساس آن موقع ساخت مراکز نگهداری کودک باید چه ملاحظاتی لحاظ شود؟ به عبارتی روانشناسی محیط در زمینه ساخت مرکز نگهداری کودک چه توصیه و راهکاری دارد؟

   از سرجمع مطالب بالا می‌توانید مدل مفهومی پژوهشتان را بسازید یعنی نشان دهید در مرحله گردآوری داده می‌خواهید پرسش‌های عملیاتی (یا پرسش‌هایی که قرار است از جامعه پژوهش بپرسید) را حول محور چه سازه‌ها و متغیرهایی طراحی کنید.

   برای دستیابی به منابع مرتبط و معتبر و استخراج دقیق مطالب باید روال خاصی را دنبال بفرمایید که قدم به قدم و نکته به نکته در سه بسته سرچ، تحلیلی‌خوانی و یادداشت‌برداری تشریح شده‌اند.

   مدل مفهومی جزیی از مبانی نظری تحقیق است.

   در مبانی نظری باید چیستی، چرایی و چگونگی موضوع پژوهشتان و ابعاد آن را توضیح دهید
   در مدل مفهومی باید نشان دهید می‌خواهم پرسش پژوهشم را حول محور چه سازه‌ها یا متغیرهایی طراحی کنم. و هر سازه یا متغیر از چه مولفه‌هایی تشکیل شده.
   به عنوان مثال یکی از سازه‌های کلیدی در ساخت مرکز نگهداری کودک ممکن است “امنیت و امن بودن مکان باشد” حالا باید بگویید امن بودن یا امنیت شامل چه چیزهایی است (که می‌شود مولفه‌های امنیت).

   پیشنهاد می‌کنم این آموزش‌ها را ببینید و در صورت تمایل به یادگیری عمیق‌تر پژوهش و شیوه طراحی آن این بسته و این بسته را تهیه کنید.

   موفق و سلامت باشید

 • سلام خانم دکتر
  این طور که پیدا است، طراحی مدل مفهومی مقدمه پژوهش و از نقاط آغازین آن است.
  امامتأسفانه من پایان نامه ای را در حوزه علوم سیاسی نوشته ام و حال، داور ایراد گرفته است که چرا مدل مفهومی ندارم.
  عناصر این مدل را دارم، از جمله سؤالات اصلی و فرعی، اهداف تحقیق، سنخ‌شناسی منابع، روش تحقیق و…، اما این‌ها را در قالب مدل ارائه نداده ام.
  ممکن است راهنمایی کنید که الان چه باید بکنم؟
  سؤال دیگری هم دارم: آیا این مدل مفهومی را لزوماً باید به صورت شماتیک ارائه کنیم؟ یعنی شکل و چارت می خواهد؟
  بعد از اینکه مدل را آماده کردیم، محل قرارگیری آن در پایان نامه کجاست؟
  خیلی ممنونم.

  • سلام بله همینطور است.
   در این صورت سازه‌ها یا متغیرها را از دل پرسش‌های فرعی شناسایی کنید و به همراه مولفه‌های هر متغیر/سازه آنها را به صورت مدل مفهومی نمایش دهید و هر متغیر را با رفرنس به منابع مربوطه تشریح نمایید. از طرفی ببینید پرسش‌های پژوهشتان را چطور طرح کرده‌اید؛ آیا از مدل یا الگوی خاصی استفاده کرده‌اید مثلا یک مدل سیاستگذاری یا پروسه شکل‌گیری یک رویداد و … از میکس این دو می‌توانید نشان دهید که پرسش‌های عملیاتی پژوهشتان حول محور چه متغیرها و مولفه‌هایی طراحی شده‌اند و به عنوان مثال در هر مرحله از پروسه مدنظر چه پرسش‌هایی پرسیده‌اید. برای فهم بهتر موضوع این ویدئو را دقیق تا انتها مشاهده بفرمایید.

   سؤال دیگری هم دارم: آیا این مدل مفهومی را لزوماً باید به صورت شماتیک ارائه کنیم؟ یعنی شکل و چارت می خواهد؟
   بله.

   بعد از اینکه مدل را آماده کردیم، محل قرارگیری آن در پایان نامه کجاست؟
   در انتهای بخش مبانی نظری. در واقع تک تک متغیرها و سازه‌ها هم می‌شوند بخش بزرگی از سرفصل‌های بخش مبانی نظری شما به همراه توضیح مستند آنها (با استناد به متون مربوطه). و سرجمع همه موارد می‌شود مدل مفهومی پژوهش شما.

   موفق و سلامت باشید

 • با سلام
  احتراماً موضوع پایان نامه من ” ارائه مدل فرایند توسعه محصول در شرکتهای پالایش گاز ” بود که در جلسه دفاع از پروپزال به ” ارائه مدل مدیریت فرایند توسعه محصول در شرکتهای پالایش گاز ” تغییر پیدا کرد . هدف اولیه ارائه یک مدل با مد نظر قراردادن مدلهای زیادی که در خصوص توسعه محصول وجود دارد بود و متغییر اصلی و وابسته هم توسعه محصول بود ولی با اضافه نمودن کلمه مدیریت این برداشت میشه که متغییر اصلی به مدیریت فرایند تغییر پیدا کرده و موضوع به BPM و موارد مربوط به مدیریت فرایند کسب و کار تغییر یافته.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید . ضمناً ممنون میشم متغییرهای مستقل تاثیر گذار مد نظر خودتون رو اعلان فرمایید مثلاً عوامل اقتصادی، تکنولوزیکی و……

  • اگر هدف پژوهشتان “ارائه مدلی است که بتواند فرایند توسعه محصول یا مدیریت فرایند توسعه محصول را ترسیم و تبیین کند که اساسا متغیر محلی از اعراب ندارد چون متغیر برای پژوهش‌های کمی است که می‌خواهند تاثیر یا رابطه یک چیز را با چیز دیگر (که چیز = متغیر است)‌ بررسی کنند. در این صورت به جای متغیر،‌ از اصطلاح سازه یا construct استفاده می‌شود.

   اما اگر پژوهشتان کمی است:
   متغیر اصلی می‌شود مدیریت فرایندها
   متغیر وابسته می‌شود توسعه محصول

   اینکه مدیریت فرایندها چطور بر توسعه محصول در شرکت‌های پالایش گاز تاثیر می‌گذارد یا چطور باید باشد که توسعه محصول به صورت استاندارد و صحیح انجام شود. که برای اینکار باید درباره مدیریت فرایندها و به طور مشخص مدیریت فرایند تولید محصولات گازی مطالعه بفرمایید تا بتوانید مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشتان را تبیین نمایید. و برای پیدا کردن مولفه‌ها باید متون و پژوهش‌ها را مطالعه بفرمایید یا به مدل‌ها و نظریه‌های موجود در زمینه:
   – مدیریت فرایندها
   – فرایند توسعه محصول
   – فرایند توسعه محصولات گازی
   مطالعه بفرمایید تا بتوانید مدل مفهومی جامع و معتبری برای انجام فاز میدانی پژوهش بسازید. یعنی مشخص کنید بناست از جامعه پژوهش چه بپرسید و این پرسش‌ها حول محور چه سازه‌ها/متغیرها و مولفه‌هایی طراحی شده‌اند. چون هر متغیر یا سازه شامل چندین مولفه است که آن را تبیین می‌کنند و با مطالعه متون برتر و مدل‌های مرتبط در حوزه مدنظرتان میتوانید آنها را بیابید.
   به عنوان مثال احتمالا با مطالعه متون درمی‌یابید که فرایند توسعه محصول یک پروسه چهار مرحله‌ای است. بعد از آن باید درباره چندوچون هر مرحله و ملاحظات مدیریتی که باید در هر مرحله مدنظر قرار گیرد تا محصول به بهترین شکل تولید شود مطالعه بفرمایید که برای اینکار هم باید با ادبیات و ابعاد و پروسه مدیریت و مدیریت فرایندها آشنا باشید تا بتوانید سرچ‌های خوبی انجام دهید و به منابع خوبی برسید.

   در این ویدئو چندوچون انجام این کار را با یک مثال نشان داده‌ام.

   موفق و سلامت باشید

  • سلام وقت به خیر
   برای نوشتن مدل مفهومی باید محتوا داشته باشید و محتوای مدل مفهومی محصول مطالعه هدفمند شما در متون است. هدفمند یعنی اینکه در متون و پژوهش‌های پیشینه دنبال پاسخ این سوال بگردید:
   سرمایه‌های اجتماعی در مدیریت مشارکتی منابع آب زراعی چه نقشی دارند؟

   اما قبل از آن باید مشخص کنید منظور پژوهش شما از سرمایه‌های اجتماعی، مدیریت مشارکتی، منابع آب زراعی چیست تا بتوانید موقع سرچ با مولفه‌های این دو مفهوم سرچ کنید نه صرفا با عبارت: سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی.
   و بعد از آن اگز مطالب زیادی در هر سه زمینه بالا نیافتید می‌توانید روی یک لایه بالاتر یعنی سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی منابع آب متمرکز شوید.
   پیشنهاد می‌کنم این ویدئو آموزشی را ببینید. برای شروع سرچ و بسط کلیدواژه‌ها به شما ایده‌های خوبی می‌دهد.

   و اگر حوزه پژوهشتان حوزه بالغی هست که می‌توانید از مدل‌های ارائه شده در پژوهش‌های معتبر پیشین استفاده کنید و موقع نوشتن توضیح دهید که در پژوهشتان می‌خواهید چطور هر بعد از موضوع را بررسی کنید.

   موفق و سلامت باشید

  • برای ساخت مدل مفهومی باید درباره نقش و کارکردهای GIS در مدیریت انتظامی و کشف قاچاق کالا مطالعه بفرمایید و برای اینکه مطالب عالی دستگیرتان شود باید روی منابع برتر که در ژورنال‌های برتر متمرکز شوید. پس از مطالعه این متون و استخراج نقش و کارکردها باید موارد را دسته‌بندی کنید. هر دسته یک محور از مدل مفهومی پژوهش شما را تشکیل می‌دهد و به این ترتیب می‌توانید ابزار پژوهش و پرسش‌های عملیاتی پژوهشتان را حول محور این محورها طراحی کنید. به عنوان مثال با مطالعه متون ممکن است دریابید که GIS در ردیابی، مشخص کردن مکان، تراکم فعالیت‌های قاچاق و … نقش دارند. این موارد را براساس سنخیت موضوعی دسته‌بندی می‌کنید مثلا مکان‌یابی، تراکم قاچاق و … و پرسش‌نامه یا پرسش های مصاحبه خود را حول محور این موارد طراحی می‌کنید.

   اما اگر حوزه‌ای که پژوهش می‌کنید نسبتا بالغ است می‌توانید بروید سراغ مدل‌ها و نظریه‌های موجود در زمینه مدنظر. مثلا مدل‌هایی که کارکردها و قابلیت‌های GIS را شناسایی جرم و قاچاق تشریح و توصیف می‌کنند. به روزترین و کامل‌ترین مدل‌ را می‌توانید به عنوان مدل پایه برای ساخت مدل مفهومی یا چارچوب نظری پژوهشتان استفاده بفرمایید. اگر در سرچ چالش دارید این آموزش را دنبال و از این بسته استفاده کنید.

   موفق و سلامت باشید

  • سلام و احترام

   در این سامانه چنین خدماتی ارائه نمی‌شود. هدف ما آموزش پژوهش و کمک به پژوهشگران است تا بتوانند خودشان پژوهشی مولد و تاثیرگذار انجام دهند. برای پیدا کردن مقاله و سایر خدمات پژوهش می‌توانید به شرکت‌های ارائه یا ترجمه مقاله و پایان‌نامه مراجعه بفرمایید. همچنین در سامانه گنج، پژوهش‌های زیادی در این زمینه منتشر شده است که با یک سرچ ساده می‌توانید به آنها دست بیابید.

   موفق و سلامت باشید

 • با سلام!
  موضوع تحقیق من در باره تاثیر کمک های خارجی بر اخلاقی مالیاتی و انگیزه افراد برای تدارک کالای عمومی در افغانستان است و استاد راهنمایم میگوید که از تحلیل نهادی به مدل باید برسی نحوه رسیدن به این شیوه را اگر بتوانید کمکم کنید ممنون میشم

  • سلام
   درباره تحلیل تهادی مطالعه بفرمایید و ببینید چطور به بررسی یا فهم “تاثیر کمک‌های خارجی بر اخلاق مالیاتی و …..” کمک می‌کند سپس از آن برای طراحی پرسش‌های عملیاتی و گردآوری داده پژوهشتان استفاده بفرمایید.
   اگر در سرچ و پیدا کردن مطالب مرتبط چالش دارید پیشنهاد می‌کنم فیلم مندرج در این صفحه را ببینید.

   با احترام

 • با سلام و احترام
  بنده هنوز پرسشنامه تهیه نکردم و نمی دونم چه طور تهیه اش کنم.
  جامعه اماری بنده ۱۳۰۰ نفر و حجم نمونه هم ۲۹۷ نفر است.
  دو متغیر اصلی شبکه های اجتماعی و دانش ضمنی دارم با ۲۵ متغییر .
  نمی دونم چطور مدل تهیه کنم میشه راهنمایی ام کنید.

  • سلام و احترام

   ابزار پژوهش براساس پرسش پژوهش طراحی می‌شود و پرسش پژوهش حول محور مسئله پژوهش طراحی می‌شود.
   به عبارتی برای طراحی ابزار پژوهش باید “به ترتیب” به سه پرسش زیر پاسخ دهید:
   چی می‌خوام بپرسم؟
   از کی یا از چه منعی؟
   چطوری؟
   نه برعکس.

   پرسش و مسئله پژوهش شما چیست؟
   پیشنهاد می‌کنم وبینار کیمیاگری پژوهش را به دقت ببینید و آموزه‌های قسمت دوم آن را به دقت دنبال بفرمایید.

  • سلام
   در پژوهش کمی باید متغیرها را از دل نتایج پژوهش‌های پیشین استخراج کنید و در نهایت روابط آنها را نمایش دهید و حول محور این روابط که می‌تواند علمی معلولی باشد فرضیه‌های پژوهش را بسازید.
   متاسفانه اغلب پژوهشگران قبل از مطالعه و داشتن شواهد کافی که باید بر پایه نتایج پژوهش‌های “معتبر” باشد شروع می‌کنند به فرضیه‌سازی آن هم بدون توجه به اینکه اصلا مسئله پژوهش چیست! متغیرها و مولفه‌ها براساس مسئله پژوهش شناسایی می‌شوند یعنی مسیر مطالعاتی شما و اینکه باید چه مقالاتی را بخوانید براساس مسئله پژوهشتان مشخص می‌شوند. مثلا فرض کنید پژوهش شما می‌خواهد به بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد دانشجویان رشته ریاضی بپردازد. برای اینکار باید مولفه‌های آموزش و متغیرهایی که آموزش را تبیین می‌کنند را از دل پژوهش‌های پیشین بیابید و براساس نتایج آنها متغیرها و مولفه‌هایی را انتخاب کنید که تاثیرشان بر عملکرد دانشجو اثبات یا پیشنهاد شده. مثلا یک متغیر می‌تواند تسلط استاد بر موضوع درس باشد در این صورت باید مولفه‌های تسلط موضوعی را دقیق مشخص کنید و حول محور این مولفه‌ها فرضیه بسازید مثلا دانش استاد از مفاهیم پایه، دانش استاد درباره چگونگی موضوع، قدرت تحلیل موضوعی مطالب و …

   و از نظر علمی زمانی پژوهش کمی و فرضیه‌سازی می‌تواند انجام شود که پژوهش‌های قابل توجهی نقش متغیر مدنظر و تاثیر آن را در مثلا عملکرد دانشجویان ریاضی اثبات کرده‌ باشند. در غیراینصورت فرضیه‌سازی جایی از اعراب ندارد. چون از اسمش مشخص است “فرضیه”. یعنی فونداسیون نظری دارد و قبلا مفروض بودن و تاثیرش اثبات شده یا مهم بودنش در متون پیشین برجسته شده.

   اینکه متغیر وابسته در پژوهش شما چیست؟ متغیر مستقل چیست و متغیر کنترلی تمام بسته به:
   ۱) مسئله پژوهشتان دارد و اینکه می‌خواهید چه چیزی را مطالعه کنید و چرا؟
   ۲) بسته به بلوغ حوزه انتخابی دارد اینکه قبلا چه پژوهش‌هایی در زمینه مدنظر انجام شده‌اند و اینکه آیا اصلا به فرضیه و نظریه‌ای رسیده‌اند؟ یعنی آنقدر پژوهش انجام شده که مثلا همه متفق‌القول بگویند متغیر الف بر ب تاثیر دارد.

   اگر پژوهشی انجام نشده و متغیر مدنظر شما تاثیرش و مهم بودنش در پژوهش‌های پیشین اثبات نشده، انتخاب آن متغیر اشتباه است.
   اگر هم متغیری را انتخاب می‌کنید که اصلا ربطی به مسئلله پژوهشتان ندارد یعنی شکاف دانشی را پر نمی‌کند هم انتخاب آن متغیر اشتباه است.

   اول ببینید پژوهشتان می‌خواهد چه شکاف دانشی را پر کند و این شکاف دانشی چه زیانی را به جامعه هدف وارد کرده؟
   بعد ببینید چه متغیرها و مولفه‌هایی در فهم و حل این مسئله نقش دارند.

   و یک روش خیلی ساده این است که پرسش کلی پژوهشتان را مشخص کنید و به نیت پاسخ به آن پرسش بروید متون و پژوهش‌ها را مطالعه بفرمایید. و برای اینکه فونداسیون نظری پژوهش شما قوی ساخته شود در این مرحله فقط و فقط تمرکز کنید روی منبع برتر که در پایگاه‌های اطلاعات برتر بین‌المللی منتشر شده‌اند مثل اسکوپس – گوگل اسکولار هم برای شروع گزینه خوبی است.

   موفق و سلامت باشید

  • سلام
   بله چون مدل مفهومی مشخص می‌کند می‌خواهید پرسش‌های عملیاتی پژوهشتان را حول محور چه سازه‌ها و مولفه‌هایی طراحی کنید و این سازه‌ها و مولفه‌ها چه فونداسیون نظری دارند. هر قدر این مدل جامع‌تر و مرتبط‌تر با پرسش پژوهشتان باشد داده عمیق‌تر و جامع‌تری تولید می‌کند.
   پرسش‌های عملیاتی پرسش‌هایی که در مرحله گردآوری داده از جامعه پژوهش یا منبع داده‌تان می‌پرسید.

 • با احترام،وقتی یک موضوع دارای چند مولفه بوده و در پروپوزال مطرح شده،آیا لزوما مدل مفهومی باید شامل همه مولفه ها باشد؟ مثلا در موضوع من :نقش سرمایه فکری -برکار آفرینی فناورانه-به اتکاءbci- در سلامت جامعه آیا همه ۵ مولفه متغیرهای موضوع محسوب میشوند؟ و اگر آری آیا مدل باید در بر گیرنده این ۵ مولفه باشد؟ آیا پیشینه موضوع باید تلفیقی از پیشینه های مذکور باشند؟ خیلی سپاسگذارم

  • سلام و احترام
   نه الزاما. هر موضوع مولفه‌هایی دارد. مولفه‌ها و حتی بعد خاصی از موضوع براساس “مسئله پژوهش” انتخاب می‌شوند نه براساس هیچ ملاک دیگری مثلا اینکه “قبلا کسی این مولفه را بررسی نکرده من می‌خواهم بررسی کنم.”

   اینطور فرض کنید که موضوع در واقع راه‌حلی است که برای فهم و یا حل مستله پژوهشتان می‌خواهید از آن استفاده کنید. با این دید شما باید به مسئله توجه کنید ببینید مسئله پژوهشتان چیست براساس آن مولفه‌هایی را انتخاب و به عنوان مدل مفهومی پژوهشتان معرفی کنید که به فهم و یا حل آن مسئله کمک می‌کنند.

   برای اینکار باید قابلیتها و کارکردهای موضوع پژوهشتان را بشناسید. اگر نشناسید انتخابتان نادقیق می‌شود و موقع دفاع توجیه علمی ندارید + احتمالش زیاد است که کارتان گسترده شود چون در چنین شرایطی به احتمال زیاد همه مولفه‌ها را بررسی می‌کنید که سبب می‌شود چارچوب‌بندی پژوهش شما ول و نادقیق شود و عملا پژوهشتان حرف نویی برای گفتن نداشته باشد + خواننده را هم گیج کند!

   پس برای انتخاب مولفه‌ها ببینید مسئله پژوهشتان چیست و کدام مولفه‌(ها) به فهم یا حل آن کمک می‌کنند. و برای اینکه انتخابتان درست و علمی انجام شود ببینید در مقالات مرتبط با موضوع پژوهشتان که در ژورنال‌های برتر بین‌المللی (نه نشریات فارسی یا حتی انگلیسی دمِ دستی) منتشر شده‌اند چه مولفه‌هایی را انتخاب کرده‌اند و چطور این انتخاب را در ارتباط با مسئله پژوهششان علمی توجیه کرده‌اند. از بهترین‌ها الگوبرداری کنید و متوجه می‌شوید انتخاب مولفه با چه دقتی انجام می‌دهند.

   و پیشینه باید دربرگیرنده پژوهش‌هایی باشد که به مسئله مشابه پرداخته‌اند نه موضوع مشابه. با این کار شما در واقع نشان می‌دهید چه کسانی، از چه رشته‌هایی و از منظر چه موضوع یا نظریه‌هایی به مسئله مشابه پرداخته‌اند و به این صورت خیلی قوی و مسلط ظاهر می‌شوید. البته برای نوشتن پیشینه نیاز نیست تک تک پژوهش‌ها به یک اندازه معرفی شوند. پژوهش‌هایی که بیرون رشته یا بیرون از موضوع پژوهش شما هستند را به صورت اجمالی معرفی می‌کنید مثلا در حد اینکه بگویید این مسئله از لنز رشته‌های … و … یا از منظر موضوع … و … هم بررسی شده و بلافاصله به مواردی که پیدا کردید یا به چند مورد از این پژوهش‌ها رفرنس دهید. و فقط پژوهش‌هایی را کامل معرفی بفرمایید که از لنز موضوع مدنظر شما به مسئله پرداخته‌اند.

   معرفی مولفه‌ها باید در بخش مبانی نظری انجام شود نه پیشینه. و باید به مولفه‌هایی بپردازید که برای پژوهشتان انتخاب کرده‌اید.
   با احترام

 • با سلام و تشکر از مطالب مفیدتان خانم نطری پژوهش بنده در خصوص طراحی مدل مدیریت اخلاقی دانش آموزان ابتدایی به منظور کاهش نابهنجاری آنان می باشد لطفا در خصوص مدل برای این موضوع و سوالات آن بنده را راهنمایی فرمایید.

 • با سلام و عرض ادب خدمت شما
  عنوان تحقیق من ،بررسی تاثیر انگیزه های مشتری و منابع در اختیار مشتری بر خلق مشترک ارزش برند (کاریران شبکه های اجتماعی شهر ایلام )است .اگه ممکنه فرضیه اصلی و فرضیات فرعی را طرح نمایید

  • سلام و احترام

   این مشق شماست. شما طرح بفرمایید اگر پرسش یا ابهامی بود بفرمایید توضیح می‌دهم.
   فقط یک سرنخ: فرضیه از دل عنوان پژوهش بیرون نمی‌آید. از دل مطالعه متون و بعد از آن از دل مطالعات و مشاهدات شما از بافت پژوهش به دست می‌آید. پیشنهاد می‌کنم وبینار کیمیاگری پژوهش را ببینید.

 • سرکار خانم دکتر نظری با سلام.مطلبی که عنوان کردید دقیقا هدف مورد نظر بنده از انتخاب موضوعم هست.بنده مدیریت ریسک را به عنوان متغیر مستقل و توسعه محصول و مزیت رقابتی را به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفتم ولی استاد داور بنده تاکیید دارند که مدیریت ریسک متغیر مستقل ، مزیت رقابتی متغیر وابسته و توسعه محصول متغیر میانجی است.به نظر جنابعالی با کدوم مورد می توان به هدف ذکر شده دست یافت.به نظر بنده وقتی توسعه محصول متغیر میانجی در نظر گرفته میشود شان و منزلت ان کاهش یافته ضمن اینکه به هدف مورد نظرم نخواهم رسید.متاسفانه بدجوری سردرگم شدم که چطور متغیرهام رو انتخاب کنم که به هدف نهایی تحقیقم برسم.
  سپاس فراوان از توجه جنابعالی

  • اصلا نگران نباشید به هیچ وجه منزلت متغیر وابسته شما کاهش نمی‌یابد : )
   اینها نکاتی است که در طراحی پژوهش باید اعمال بفرمایید و اصلا هم پیچیده نیست. آنچه استاد داور اشاره کردند به نوعی همان چیزی است که در پاسخ قبل خدمت شما گفتم.
   برای اینکه نظر داور تامین شود اینطور توضیح دهید که:
   مدیریت ریسک متغیر مستقل است، مزیت رقابتی متغیر وابسته و توسعه محصول جدید به عنوان مولفه‌ای برای سنجش مزیت رقابتی (که می‌شود همان متغیر وابسته) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. چون مزیت رقابتی مولفه‌های دیگری هم دارد اما شما تمرکزتان بر توسعه محصول جدید است. این نکته‌ای است که باید در تعریف عملیاتی و چارچوب نظری یا مدل مفهومی پژوهشتان مشخص بفرمایید.

   موفق باشید

 • سرکار خانم دکتر نظری با سلام.ممنون از پاسخگویی شما.با توجه به متنی که زحمت کشیدید و برای من فرستادید متوجه نشدم که ایا بنظر شما موضوع من که ” تاثیر مدیریت ریسک بر اجرای موفق فرایند توسعه محصولات جدید و بهبود مزیت رقابتی ” می باشد کلا غلط است و بایستی اصلاح شود؟!چون در صورتیکه توسعه محصولات را به عنوان متغیر میانجی در نظر بگیرم هدف اصلی من که بررسی ریسک های توسعه محصولات جدید بود به بررسی تاثیر مدیریت ریسک در کسب مزیت رقابتی با میانجیگری توسعه محصولات تبدیل می شود که مد نظراینجانب نیست.
  لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید که من بایستی تغییراتی در موضوعم انجام دهم و یا در طی انجام پایان نامه بایستی ان را بیان کنم.
  متاسفانه دچار سردرگمی شدم که موضوع انتخابی من بطور کلی اشتباه است؟؟؟!!!چون به هیچ عنوان قصد من از انتخاب موضوع بررسی مدیریت ریسک در بهبود مزیت رقابتی نبوده و هدف من بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر موفقیت توسعه محصولات بوده که در نهایت منجر به کسب مزیت رقابتی می باشد.
  با تشکر فراوان

  • خیر نیازی به تغییر موضوع نیست. به هر حال توسعه محصولات جدید مزیت رقابتی خلق می‌کند و اینها تنها هیچ منافاتی با هم ندارند بلکه توسعه محصول جدید یکی از حوزه‌های مزیت رقابتی است.

   شما باید روی چارچوب‌بندی دقیق و تشریح اجزای پژوهشتان وقت بگذارید و دقیق مفاهیم مدنظر پژوهشتان و چگونگی اندازه‌گیری و مطالعه آنها را مشخص بفرمایید.
   و توجه داشته باشید که “بهبود مزیت رقابتی” به نوعی “خب که چی” پژوهش شماست. یعنی اگر پژوهش شما دانشی درباره چگونگی تاثیر مدیریت ریسک بر اجرای موفق فرایند توسعه محصولات جدید ارائه دهد شما در بخش تحلیل و نتیجه‌گیری می‌توانید توضیح دهید “این تاثیر” چگونه به بهبود مزیت رقابتی سازمان یا بافت مدنظر پژوهشتان کمک خواهد کرد.

   بنابراین اگر پژوهشتان کمی است سعی نکنید چندین متغیر را در یک پرسشنامه بگنجانید و صرفا روی پرسشنامه‌های پیش‌ساخته تمرکز نکنید. هر پرسشنامه و ابزار پژوهش برای اینکه بتواند دانش تولید کند باید با درنظرگرفتن بافت پژوهش و جامعه هدف متناسب‌سازی شود که در فصل ۹ کتاب پژوهش مولد روشی کاربردی برای انجام این فاز ارائه شده است.

   و تمرکزتان بر متغیر توسعه محصول جدید باشد چون خودش یکی از سمبل‌ها یا پارامترهای اصلی مزیت رقابتی است. از فراتحلیل داده‌ای که از پژوهشتان به دست می‌آید می‌توانید درباره چگونگی تاثیر مدیریت ریسک بر بهبود مزیت رقابتی بنویسید آن هم از لنز توسغه محصول جدید (به عنوان یکی از مولفه‌های مزیت رقابتی).

 • سرکار خانم دکتر نظری سلام.در مورد مدل مفهومی برای موضوع تاثیر مدیریت ریسک بر اجرای موفق توسعه محصولات جدید و کسب مزیت رقابتی،لطف کردید و اینجانب را راهنمایی نمودین.یکی از اساتید معتقدند که توسعه محصولات جدید نقش میانجی در موضوع ذکر شده دارد که برای بنده قابل قبول نیست.میخواستم نظر شما را در این مورد بدونم که ایا توسعه محصولات جدید نقش میانجی دارد یا خیر.چون تاکیید بنده بر اثر گذاری مدیریت صحیح ریسک برموفقیت توسعه محصولات جدید است که در نهایت منجر به کسب مزیت رقابتی می شود و بنده توسعه محصولات جدید را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته ام.لطفا بنده را در این مورد راهنمایی بفرمایید.با سپاس فراوان از توجه و پاسخگویی شما.

  • سلام و احترام

   بستگی به مفاهیم نهفته در هر متغیر دارد. به شکل صوری حق با شماست اما به شکل مفهومی حق با استاد است. اگر به متون دقت بفرمایید توسعه محصول جدید خود کاری ریسکی است یعنی در دلش ریسک نهفته است و به همین دلیل ملاحظات مدیریتی ویژه‌ای را طلب می‌کند.
   عبارت risk management and new product development را گوگل بفرمایید و چند سطر اول نتایج را مطالعه کنید موضوع بالا به وضوح دستگیرتان می‌شود. بنابراین براساس متون و از این منظر شاید بهتر باشد به جای نگاه کمی صرف به متغیرها، ابتدا آنها را قدری کیفی بررسی بفرمایید به این ترتیب که مشخص کنید چه ریسک‌هایی تولید یک محصول جدید را تهدید می‌کنند سپس تاثیر ابعاد مدیریت ریسک را (که خود هم مولفه‌هایی دارد) را روی این ریسک‌ها بررسی بفرمایید. یعنی ریسک‌های مربوط به تولید محصول جدید می‌شوند متغیر وابسته شما و مدیریت ریسک می‌شود متغیر مستقل.

   موفق باشید

 • با سلام
  اول اینکه خیلی ممنونم از وقتی که بابت پاسخگویی به سوالات میگذارید، و اگر ممکن هست در رابطه ساخت یک مدل مفهومی برای چابکی زنجیره تامین سرد راهنماییم کنین و بعدش چگونگی طراحی پرسشنامه ش رو
  خیلی ممنونم

 • با سلام
  ضمن سپاسگزاری از به اشتراک گذاردن تجربیات و دانشتان، میخواهم در مورد “طراحی مدلِ مسیرِ اثربخشی پژوهشی در سطح ماکرو و بررسی علل اثربخشیِ اندکِ پژوهش‌های ایران بر اساس این مدل” پژوهشی انجام دهم ولی در خصوص طراحی مدل دچار مشکل هستم. متونی را هم مطالعه کرده ام. ولی هنوز ابهام دارم. لطفاً راهنمایی فرمایی. سپاسگزارم

  • سلام
   برای مدل‌سازی هر پدیده‌ای لازم است ابتدا مدل مفهومی داشته باشید که از دل متون، پژوهش‌ها و آثار پیشینیان به دست می‌آید تا بتوانید پدیده مدنظر را دقیق و جامع در بافت مدنظرتان کنکاش کنید یعنی پرسش‌های عمیقی برای پرسیدن از جامعه هدف داشته باشید تا بتوانید دانش و تجربه آنها را شخم بزنید.
   برای اینکار ابتدا باید دانش خود را در موضوع مدنظر و پاسخ‌هایی که پژوهش‌ها و اندیشمندان پیشین به پرسش پژوهشتان داده‌اند افزایش دهید.
   پس ابتدا باید تعیین کنید پرسش پژوهشتان چیست؟
   می‌تواند این باشد:
   – چه عواملی بر اثربخشی و مولدسازی پژوهش‌ها تاثیر می‌گذارند؟
   – چه عواملی سبب ناکارآمدی و بی‌کاربرد ماندن پژوهش‌ها می‌شوند؟

   با بررسی متون به پاسخ‌های متعددی دست می‌یابید. پاسخ‌های را براساس همخوانی معنایی و مفهومی دسته‌بندی می‌کنید؛ از سر جمع آنها مدل مفهومی پژوهشتان ساخته می‌شود.
   حالا آماده‌اید تا وارد کار میدانی در بافت بومی ایران شوید و پروتکل پژوهشتان را برای فهم مسئله مدنظر و ساخت مدل اثربخشی بسازید.
   پروتکل پژوهش باید به سه پرسش پاسخ دهد:
   – چی بپرسم؟ (این پرسش‌ها حول محور عوامل و مولفه‌هایی طراحی می‌شوند که از دل مفهومی بالا به دست می‌آورید)
   – از کی بپرسم؟ (بسته به پرسشتان و اینکه چه کسی یا چه چیزی بهترین منبع داده برای پاسخگویی به پرسش‌های عملیاتی است؛ جامعه پژوهش یا منبع داده‌تان را انتخاب می‌کنید)
   – چطوری بپرسم؟ (بسته به اینکه منبع داده‌تان کیست یا چیست مناسب‌ترین روش را برای پرسیدن و کنکاش دانش منبع داده‌تان انتخاب می‌کنید)
   توضیحات بیشتر در قسمت دوم وبینار کیمیاگری آمده.

   از سرجمع تحلیل داده به دست آمده می‌توانید مدل بومی اثربخشی پژوهش برای بافت ایران ارائه دهید.
   درباره چرایی ناباروری پژوهش‌ها در ایران و چگونگی مولدسازی آنها مطالعه اکتشافی جامعی انجام داده‌ام که در قالب کتاب پژوهش مولد و ماندگار و نوشته‌هایی از جمله این نوشته منتشر کرده‌ام و در واقع پژوهشکار و آموزش‌های کیمیاگری پژوهش پاسخی هستند به این چالش.
   با احترام

 • با سلام بنده برای این موضوع : (مدل سازی مفهومی طراحی سامانه مطالعه کتاب های الکترونیک برای کودکان و نوجوانان) منابع زیادی برا ی مدلسازی مفهومی مطالعه کردم ولی متوجه چگونگی مدل سازسی مفهومی در طراحی سامانه کتاب های الکترونیک نشدم، ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید.باتشکر

  • سلام
   مدل‌سازی مفهومی یعنی توضیح چیستی، چرایی و یا چگونگی یک پدیده، یک کار یا یک مفهوم. در مورد پرسش شما می‌شود توضیح چیستی، چرایی و یا چگونگی سامانه مطالعه کتاب‌های الکترونیک برای کودکان و نوجوانان.
   بسته به اینکه در چه فاز از این مطالعه هستید باید در قالب یک مدل بصری مثلا در قالب یک نمودار یا دیاگرام نشان دهید این سامانه چه ابعاد و اجزایی دارد و چطور کار می‌کند یا قرار است کار کند.
   برای اینکه بتوانید این کار را عالی انجام دهید باید قدری درباره فرایند مطالعه کتاب‌های الکترونیک برای کودکان و نوجوانان و ملزومات آن مطالعه بفرمایید (البته متون عالی را). پس از فهم عمیق چیستی و ملزومات مطالعه کتاب‌های الکترونیک برای کودکان و نوجوانان است که می‌توانید در زمینه ایجاد یک سامانه برای مطالعه کتاب‌های الکترونیک برای کودکان و نوجوانان مدل مفهومی جامع و تحول‌آفرین عرضه نمایید. به عبارتی هر قدر دانش موضوعی شما درباره کار مدنظر بیشتر باشد، می‌توانید مدل جامع‌تر، دقیق‌تر و کاربردی‌تر ارائه نمایید. توضیحات بیشتر در این بخش و در وبینار کیمیاگری پژوهش آمده است.

   و بسیار مهم است که دانش موضوعی شما حاصل مطالعه چه منابعی است.منابع دم دستی یا بهترین‌ها!
   برای پیدا کردن بهترین‌ منابع در پایگاه‌های اطلاعات معتبر دنبال مطلب بگردید. توضیحات بیشتر در این بخش آمده.

   با احترام

  • سلام و احترام
   برای طراحی مدل مفهومی‌تان متون را مطالعه بفرمایید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:
   ۱- منظور شما از ویژگی‌های شخصیتی چیست؟
   ۲- چه مدیرانی مدنظر پژوهش شماست؟ (احتمالا مدیران مدرسه)
   ۳- مدیران از نظر شخصیتی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟
   ۴- مدیران مدرسه چه مهارت‌های شغلی باید داشته باشند؟
   ۵- کدام مهارت‌ها مدنظر مطالعه شماست؟
   ۶- براساس چه ملاک(ها) یا با مشاهده چه رفتار یا خروجی می‌توان گفت مدیران موردنظر در مهارت(های) موردنظر خوب عمل کرده‌اند؟

   براساس پاسخ‌هایی که به پرسش‌های بالا می‌دهید (البته براساس متون، مدل‌ها و نظریه‌های موجود نه براساس حدسیات ذهنی) می‌توانید مدل مفهومی پژوهشتان را بسازید. یعنی بگویید:
   ۱- برای تعیین ویژگی‌های شخصیتی مدیران چه پرسش‌هایی می‌خواهم از مدیران بپرسم و این پرسش‌ها را حول محور چه مولفه‌هایی می‌خواهم طراحی کنم؟
   ۲- برای سنجش وضعیت/سطح مهارت‌های شغلی مدیران چه پرسش‌هایی می‌خواهم بپرسم و این پرسش‌ها را حول محور چه مولفه‌هایی می‌خواهم طراحی کنم؟

   حتی به فرض اینکه می‌خواهید از آزمون‌های پیش‌ساخته استفاده کنید باید آزمون‌(های) موردنظر و فونداسیون نظری و اجزا و مولفه‌های آنها را معرفی نمایید. این اجزا و مولفه‌ها مدل مفهومی شما را تشکیل می‌دهند.
   برای دریافت جزئیات بیشتر تمام سرفصل‌های این بخش را مطالعه بفرمایید.

   با احترام

  • سلام و احترام

   عبارت زیر را گوگل کنید:
   how to cite an article in a website

   و طبق الگویی که در اولین لینک گوگل می‌آید به مطلب مدنظر ارجاع دهید.
   عنوان مقاله می‌شود:
   طراحی پژوهش: درباره چارچوب نظری و مدل مفهومی.
   نویسنده می‌شود:
   نظری، مریم
   تاریخ نشر می‌شود:
   ۱۳۹۵
   عنوان سایت می‌شود:
   پژوهشکار: راهنمای پژوهش و پژوهشگران

   اگر از شیوه‌نامه خاصی مثل شیکاگو، APA، هاروارد و … غیره استفاده می‌کنید در انتهای عبارت نام شیوه‌نامه را اضافه کنید و طبق الگو استناد دهید. به عنوان مثال اگر شیوه‌نامه مدنظرتان APA است عبارت زیر را گوگل بفرمایید:
   how to cite an article in a website APA

 • با سلام /خواهشمند است در صورت امکان یک مدل مفهومی در تحقیق”شناسایی وتبیین مولفه های دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران” ارائه دهید.باور کنید صده صفحه مطلب گردآوری کرده ام اما واقعا نمی دانم ازکجا وچکونه آغاز کنم/با تشکر

  • سلام
   ابتدا دیپلماسی فرهنگی و مولفه‌های آن را در قالب جدول ساده‌ای ترسیم کنید
   برای اینکار با استفاده از منابع عمومی مثل ویکی‌پدیا به چیستی، چرایی و چگونگی دیپلماسی فرهنگی پاسخ دهید (این لینک)

   سپس هر مطلب را که پیدا کرده‌اید را با عینک مولفه‌ها بخوانید و دسته‌بندی کنید.

   برای اینکه مدل مفهومی دقیق و معتبری تولید کنید روی پرسش و هدف پژوهشتان تمرکز کنید یعنی فقط از مطالب و منابعی استفاده کنید که به نوعی به پرسش پژوهش شما پاسخ می‌دهند.
   همچنین مطالب را از دل معتبرترین منابع استخراج کنید.

   برای اینکه مدل مفهومی شما جامع شود باید با جامع‌ترین و دقیق‌ترین کلیدواژه‌ها سرچتان را انجام دهید. این کلیدواژه‌ها از دل چیستی، چرایی و چگونگی موضوع بیرون می‌آیند (طبق توضیح بالا).

   طراحی مدل مفهومی قوی و جامع یکی از کارهای زمان‌بر در پژوهش است.
   برای آن خوب وقت بگذارید در غیراینصورت فونداسیون ابزار پژوهش شما و در نتیجه خروجی پژوهشتان سست و شکننده می‌شوند.

   موفق باشید

 • با سلام من در حوزه ظرفیت جذب تکنولوژی در مقالات انگلیسی چندین مدل دیدم اما نمیدونم کدوم مناسب کار من است که در حوزه انرژی خورشیدی میخوام کار کنم لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر

  • سلام
   برای انتخاب مدل مناسب پرسش و هدف پژوهشتان را مدنظر قرار دهید.
   ببینید کدام مدل به شما کمک می‌کند پرسش‌های جامع‌تر و به روزتری مطرح کنید.
   اینطور تجسم کنید که هر جزء مدل انتخابی شما، یک مولفه است که می‌توانید حول محورش چندین پرسش طرح کنید.
   در واقع از سرجمع پاسخ به این پرسش‌هاست که میـتوانید به پرسش اصلی پژوهشتان پاسخ دهید.
   بنابراین هر قدر مدل انتخابی شما جامع‌تر و به روزتر باشد شما می‌توانید بااستفاده از آن مدل، دانش جدیدتر و کامل‌تری در حوزه مدنظرتان تولید کنید.

 • سلام اگه امکان داره بنده راراهنمایی کنیدحدودیکساله نتونستم پروپوزالموتاییدکنم البته مدیرگروه سختگیری داریم
  بیشترروی اهداف وفرضیه ها ومدل مفهومی ایرادمیگیره

  • درخواست شما شفاف نیست.
   اگر به دنبال پیشنهادیه ارائه شده در حوزه مدیریت هستید به سامانه ساعت ایرانداک مراجعه بفرمایید.
   اگر به دنبال پژوهشهای انجام شده در حوزه مدیریت هستید به سامانه گنج ایرانداک مراجعه بفرمایید.
   اگر مایلید همکاران ما برای شما در حوزه موضوعی مدنظرتان لیستی از پژوهشهای انجام شده را در اختیار بگذارند به سامانه پیشینه پژوهش ایرانداک مراجعه بفرمایید.
   و برای یادگیری شیوه جستجوی جامع و دقیق در منابع اطلاعات این آموزه ها را مطالعه بفرمایید.

   با احترام

ثبت دیدگاه

1062
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟