درباره ارائه پژوهش به صورت سخنرانی

ارائه پژوهش> تبدیل پژوهش به سخنرانی

اصولا تبدیل 150 صفحه پایان‌نامه یا 25 صفحه مقاله به ارائه‌ای 15 تا 20 دقیقه‌ای کاری چالشی است و به همین دلیل انجام موفق آن نیازمند ملاحظات ویژه‌ای است. برای یک ارائه خوب به بینش، دانش و مهارت‌های ویژه‌ای نیاز است که در این بخش به آنها پرداخته می‌شود.

با این افق در ادامه آموزه‌های گام به گامی برای تبدیل یک پژوهش به سخنرانی ارائه می‌شود.