گام هفدهم – پس از دریافت بازخورد از نشریه، بلافاصله دست به کار شوید

ارائه پژوهش> تبدیل پژوهش به مقاله

اصلاح و ویرایش نشریه کار آسانی نیست، ولی آنقدرها هم که به نظر می‌رسد دشوار نیست اگر بلافاصله پس از دریافت بازخوردها آنها را به دقت مطالعه و دسته‌بندی کنید و برای تکمیل هر دسته برنامه‌ریزی نمایید.

اگر اصول و آموزه‌های مندرج در این بخش را به دقت دنبال کرده‌ باشید احتمالا مقاله شما پذیرش مشروط – با اصلاحات سطحی یا بنیادی – دریافت می‌کند. در این صورت با دسته‌بندی نوع اصلاحات برای تکمیل و ارسال مجدد مقاله اقدام نمایید. برای این کار می‌توانید از دسته‌بندی زیر استفاده کنید و نوع اصلاحات خود را مشخص نمایید:

دسته اول: اضافه کردن - که شامل افزودن به محتوای موجود از طریق تشریح دقیق‌تر و عمیق‌تر موضوع، جمله، یا پاراگراف مشخصی است که توسط داور مشخص می‌شود. افزودن همچنین ممکن است شامل افزودن به منابع و استفاده از منابع مرتبط یا به روز‌تر در متن مقاله است.

دسته دوم: کم کردن - زمانی است که محتوا و توضیحات بیش از اندازه لازم هستند یا در قالب غیرمناسب ارائه شده‌‌اند. مثلا پژوهشگر به جای تحلیل متون به ارائه لیست طولانی و گزارش‌گونه‌ از مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته است بدون اینکه این پژوهش‌ها و متون را از فیلتر مشخصی – یعنی پرسش و هدف پژوهش – عبور دهد. به همین دلیل توضیحات آنگونه که باید در دل متن نمی‌نشینند و کپی-پیست به نظر می‌رسند. همچنین این دسته بازخورد - یعنی کم کردن - زمانی مطرح می‌شود که نویسنده به لحاظ تعداد کلمه و تعداد صفحه از حد مجاز عبور کرده است. در چنین مواقعی هم داور از نویسنده می‌خواهد تا محتوای مقاله را خلاصه و موجزتر ارائه دهد.

دسته سوم: باز انجام - زمانی است که داور تشخیص می‌دهد پژوهشگر مسیری اشتباه رفته یا آنگونه که باید عمل نکرده. مثلا از روش و ابزاری نامناسب برای گردآوری داده استفاده کرده که با هدف و پرسش پژوهش تناسبی ندارند، یافته‌های پژوهش او نامعتبر هستند، پیشینه پژوهش و مدل مفهومی پژوهش ضعیف است، نتیجه‌گیری‌ها سطحی، غیرمنطقی و غیرعلمی هستند و ....

دسته چهارم: توضیح دادن و رفع ابهام - زمانی است که هر چند بخش(هایی) از مقاله از نظر داور ایراد دارند لیکن دلیل آن شفاف نبودن نوشته است تا ایراد داشتن محتوای پژوهشی. در این صورت لازم است تا نویسنده با ارائه توضیحاتی به داور و اعمال اصلاحاتی نشان دهد که اشتباه نکرده و راه را درست رفته است.

دسته پنجم: اصلاحات املایی و انشایی - که معمولا برای اغلب مقالات – به ویژه مقالات انگلیسی زبان – توسط داور به نویسنده یادآوری می شوند: اینکه مقاله شما نیازمند بازخوانی و بازنویسی کامل و یا نیازمند ویراستاری صوری و محتوایی است.

پس از تعیین نوع اصلاحات، ملزومات و زمان موردنیاز برای انجام اصلاحات را مشخص نمایید، برای هر بخش برنامه‌ریزی کنید و بلافاصله دست به کار شوید.

تاخیر در انجام اصلاحات موردنیاز تاثیری منفی بر روند کار و اعتماد به نفس پژوهشگر می‌گذارد.