چگونه نسخه تمام متن منابع موردنیاز را تهیه کنیم؟

طراحی پژوهش> مطالعه و نگارش پیشینه پژوهش

پس از تهیه لیستی از منابع مرتبط (شامل مقالات، پایان‌نامه‌ها و ...) و تهیه بانک هسته‌ها احتمال آن وجود دارد که به تمام‌متن برخی از منابع – به ویژه آنهایی که از پایگاه‌های اطلاعات معتبر بازیابی شده‌اند  - دست نیابید چون کتابخانه شما حق اشتراک برای استفاده از این منابع پرداخت نکرده است.

در صورت عدم دسترسی تمام متن به منابع موردنیاز، چکیده و اطلاعات جامع کتابشناختی – از جمله نام نویسنده – را به دقت مطالعه کنید و براساس دریافت‌هایتان لیستی از بهترین‌ و مرتبط‌ترین منابع تهیه نمایید. سپس راههای مختلف و محتمل برای دستیابی به تمام متن منابع را بررسی کنید. برخی از این موارد عبارتند از:

  • کتابخانه محل تحصیل،‌
  • دیگر کتابخانه‌ها،
  • کتابخانه‌های محل تحصیل دوستان
  • طرح‌ها و برنامه‌های اشتراک منابع و امانت بین‌کتابخانه‌ای
  • و ...

در حال حاضر طرح غدیر فعال‌ترین طرح همکاری بین کتابخانه‌ای در کشور است که امکان دسترسی به منابع کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برای افرادی مهیا می‌کند که کتابخانه محل تحصیلشان عضو این طرح است. مثلا اگر شما دانشجوی دانشگاه سمنان هستید و کتابخانه‌تان عضو طرح غدیر است می‌توانید با در دست داشتن کارت عضویت به تمام کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و موسسه‌های وزارت علوم که عضو این طرح هستند مراجعه و از منابع آنها استفاده کنید. برای بررسی اینکه آیا کتابخانه محل تحصیل شما یا دیگر کتابخانه‌ها عضو طرح غدیر هستند به نشانی ghadir.irandoc.ac.ir‌ مراجعه بفرمایید.

طرح امین یکی دیگر از طرح‌های همکاری بین‌کتابخانه‌ای است که امکان دسترسی به منابع کتابخانه‌های عضو را فراهم می‌کند. مکانیزم و شکل کاری این طرح با طرح غدیر فرق می‌کند. اطلاعات بیشتر در اینجا.

در نهایت اگر از هیچ روشی امکان دسترسی به منبع میسر نشد می‌توانید مستقیما با نویسنده اثر تماس گرفته و از او بخواهید نسخه‌ای از مقاله‌‌اش را در اختیار شما بگذارد.

تماس با نویسنده اثر

بدین منظور خود، پژوهشتان و محل تحصیل‌تان را معرفی کنید و چرایی نیاز به پژوهش او را برای تکمیل پژوهش خود توضیح دهید، محدودیت دسترسی به نسخه تمام‌متن اثرش را یادآور شوید و به او قول دهید در صورت استفاده از اثرش حتما به او استناد و نسخه‌ای از نتایج پژوهش خود را برای او ارسال خواهید کرد.

در ادامه نمونه چنین نامه‌ای برای پروفسور جان اسمیت تنظیم شده است که می‌توانید با تغییر نام و جزئیات دیگر از آن برای برقراری ارتباط علمی با نویسندگان هسته حوزه موردعلاقه‌تان استفاده کنید.

Dear John / Dear Prof. Smith

My name is [insert your full name]. I am doing my Masters / PhD on the [insert your research topic or subject] at the University of Kerman, Iran. I was reading your article on [insert the article title] and found it very interesting and informative as it discusses [mention the particular aspect of the study that has interested you, if there is any]. Unfortunately I do not have access to the full-text of your article due to some access restrictions at the University of Kerman.

I truly appreciate it if you send me a copy of your article. I will definitely cite to your work and will send you details on the results of my study once I finished my research.

Many thanks,

Your name [first name is enough]

Your signature (e.g. PhD student in Management; Kerman University, Kerman, Iran)

نکته اول:

ارسال نامه بدون عنوان و مخاطب و درخواست صرف مقاله بدون معرفی خود و توضیح هدف استفاده از اثر درخواستی و توضیح وعده‌های پس از آن (مثلا استناد کردن و ارسال نتایج)، احتمال دریافت پاسخ مثبت از نویسنده را به شدت کاهش می‌دهد.

نکته دوم:

 اگر ایمیل نویسنده‌ در مقاله نامشخص است با استفاده از عنوان سازمانی او که معمولا در زیر نام نویسنده درج می‌شود اطلاعات تماس او را بیابید.

John Smith

Professor of Management, Harvard University

با جستجوی نام و عنوان سازمانی فرد در گوگل یا جستجوی نام فرد در دانشگاه مربوطه می‌توان به ایمیل او دست یافت.

برای نگارش فارسی نامه هم از اصول و ساختار مشابهی پیروی نمایید.